Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · [203] · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
4061 Zarządzenie Nr 12/10 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej 2010-05-13 12:38:50
Administrator
4062 Zarządzenie Nr 11/10 Wójta Gminy w Orłach z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie dokonania oceny ofert na realizację zadania Gminy na organizację imprez sportowych w zakresie piłki nożnej i młodzieżowych... 2010-05-13 12:36:58
Administrator
4063 Zarządzenie Nr 10/10 Wójta Gminy w Orłach z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie dokonania oceny oferta realizacje zadania Gminy na organizacje imprez sportowych z zakresu piłki nożnej i młodzieżowych rozgrywek piłki nożnej 2010-05-13 12:28:24
Administrator
4064 Zarządzenie Nr 7/10 Wójta Gminy w Orłach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Orły w 2010 r. 2010-05-13 12:21:03
Administrator
4065 Zarządzenie Nr 6/10 Wójta Gminy w Orłach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Orły 2010-05-13 12:15:42
Administrator
4066 DECYZJIA Wójta Gminy Orły umarzającej postępowanie w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej na działce Nr 269 w miejscowości Małkowice 2010-05-13 09:51:51
Administrator
4067 Uchwała Nr XXXV/355/10 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Orły 2010-05-12 15:01:47
Administrator
4068 Uchwała Nr XXXV/354/10 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Niziny 2010-2017 2010-05-12 15:00:07
Administrator
4069 Uchwała Nr XXXV/353/10 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r. 2010-05-12 14:57:09
Administrator
4070 Uchwała Nr XXXV/352/10 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/326/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Orły w obrębie wsi Drohojów, Hnatkowice, Duńmkowiczki” 2010-05-12 14:56:12
Administrator
4071 Uchwała Nr XXXV/351/10 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę Fortu XI Duńkowiczki Twierdzy Przemyśl wraz z przyległymi nieruchomościami, położonego w miejscowości Duńkowiczki gmina Orły 2010-05-12 14:51:42
Administrator
4072 Uchwała Nr XXXV/350/10 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Orłach gmina Orły 2010-05-12 14:49:48
Administrator
4073 Uchwała Nr XXXV/349/10 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orły za 2009 rok 2010-05-12 14:47:22
Administrator
4074 Zarządzenie Nr 5(10 Wójta Gminy w Orłach z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy - organizacja imprez artystyczno-kulturalnych oraz oprawę muzyczno-instrumentalną i wokalną 2010-05-12 13:08:52
Administrator
4075 Zarządzenie Nr 31(10 Wójta Gminy w Orłach z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły - organizacja młodzieżowych rozgrywek sportowych w piłce nożnej 2010-05-12 13:05:43
Administrator
4076 Zarządzenie Nr 22(10 Wójta Gminy w Orłach z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za wynajem lokali mieszkaniowych 2010-05-12 13:04:33
Administrator
4077 Zarządzenie Nr 24(10 Wójta Gminy w Orłach z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaszycach 2010-05-12 13:04:13
Administrator
4078 Zarządzenie Nr 3(10 Wójta Gminy w Orłach z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Orły - organizacjia imprez sportowych w zakresie piłki nożnej i młodzieżowych rozgrywek piłki nożnej 2010-05-12 13:02:09
Administrator
4079 Zarządzenie Nr 2(10 Wójta Gminy w Orłach z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2010-05-12 12:57:41
Administrator
4080 Zarządzenie Nr 16(10 Wójta Gminy w Orłach z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za 2009 r. 2010-05-12 12:38:37
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · [203] · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 18 października 2021r. 00:51:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.