Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · [199] · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
3981 Uchwała Nr XXXVI/358/10 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2010-07-08 08:42:32
Administrator
3982 Uchwała Nr XXXVI/362/10 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orły oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu informacji samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku... 2010-07-07 14:48:03
Administrator
3983 Uchwała Nr XXXVI/361/10 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 czerwca 2010 r. w wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Orły na 2010 r. 2010-07-07 14:42:31
Administrator
3984 Uchwała Nr XXXVI/360/10 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 czerwca 2010 r. w Sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2011 funduszu sołeckiego 2010-07-07 14:40:16
Administrator
3985 Uchwała Nr XXXVI/359/10 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 czerwca 2010 r. opiniująca studium pn. Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu jako integralny element Studium Ochrony Przeciwpowodziowej 2010-07-07 14:30:56
Administrator
3986 Uchwała Nr XXXVI/356/10 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Solonka Rejonu Pustomyty (Ukraina) 2010-07-07 14:26:29
Administrator
3987 Uchwała Nr XXXVI/357/10 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położonych w Walawie gmina Orły 2010-07-07 14:26:04
Administrator
3988 Zarządzenie Nr 56(10 Wójta Gminy w Orły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r. 2010-07-05 09:58:59
Administrator
3989 Zarządzenie Nr 55(10 Wójta Gminy w Orły z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków Budżetu Gminy na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych z terenu Gminy 2010-07-05 09:54:16
Administrator
3990 Zarządzenie Nr 54(10 Wójta Gminy w Orły z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakupy podręczników w roku szkolnym 2010/2011 2010-07-05 09:50:35
Administrator
3991 Zarządzenie Nr 53(10 Wójta Gminy w Orły z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r. 2010-07-05 09:48:12
Administrator
3992 Zarządzenie Nr 52(10 Wójta Gminy w Orły z dnia 20 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Nizinach powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010-07-05 09:45:05
Administrator
3993 Zarządzenie Nr 51(10 Wójta Gminy w Orły z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2010-07-05 09:41:54
Administrator
3994 Zarządzenie Nr 49(10 Wójta Gminy w Orły z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie dokonania oceny ofert na realizacje zadania Gminy na organizację młodzieżowych rozgrywek sportowych w piłce nożnej 2010-07-05 09:37:35
Administrator
3995 Zarządzenie Nr 50(10 Wójta Gminy w Orły z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy na organizację młodzieżowych rozgrywek sportowych w piłce nożnej 2010-07-05 09:37:18
Administrator
3996 Zarządzenie Nr 48(10 Wójta Gminy w Orły z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie dokonania oceny ofert na realizacje zadania Gminy na organizację młodzieżowych rozgrywek sportowych w piłce nożnej 2010-07-05 09:28:46
Administrator
3997 Zarządzenie Nr 47(10 Wójta Gminy w Orły z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2010-07-05 09:23:33
Administrator
3998 Zarządzenie Nr 45(10 Wójta Gminy w Orły z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r. 2010-07-05 09:21:28
Administrator
3999 Zarządzenie Nr 46(10 Wójta Gminy w Orły z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze Gminy Orły 2010-07-05 09:19:11
Administrator
4000 WYNIKI GŁOSOWANIA WEDŁUG OBWODÓW NA TERENIE GMINY ORŁY W WYBORACH PREZYDENCKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – PONOWNE 4 LIPCA 2010 2010-07-05 09:07:04
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · [199] · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 16 września 2021r. 23:57:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.