Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · [189] · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
3781 Uchwała Nr V/45/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale budżetowej Gminy Orły na 2011 r. 2011-03-07 14:17:08
Administrator
3782 Uchwała Nr V/44/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2011-03-07 14:15:23
Administrator
3783 Uchwała Nr V/43/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Walawie 2011-03-07 13:07:02
Administrator
3784 Uchwała Nr V/42/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/290/09 Rady Gminy w Orłach z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie przekazanie w nieodpłatne użyczenie budynku komunalnego oraz nieruchomości gruntowej położonej w Walawie wraz z mieniem ruchomym... 2011-03-07 12:39:58
Administrator
3785 Uchwała Nr V/41/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/158/08 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Orły, Zadąbrowie 2011-03-07 12:34:56
Administrator
3786 Uchwała Nr V/40/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XIV/ 171/08 Rady Gminy w Orłach z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały 2011-03-07 12:29:17
Administrator
3787 Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/7/06 Rady Gminy w Orłach z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Orły 2011-03-07 12:27:04
Administrator
3788 Uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej 2011-03-07 12:24:16
Administrator
3789 Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkaso, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2011-03-07 12:19:01
Administrator
3790 Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego w zarząd sołectwom na terenie gminy Orły 2011-03-07 12:16:19
Administrator
3791 Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2012 2011-03-07 12:14:55
Administrator
3792 Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2011 r. do taryfy na odprowadzanie ścieków 2011-03-07 12:12:29
Administrator
3793 Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2011-03-07 11:47:26
Administrator
3794 Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dofinansowania i sposobu jego rozliczania w związku z unieszkodliwieniem (transportu) odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Orły 2011-03-07 11:36:56
Administrator
3795 Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia (umowy) w sprawie przyjmowania bezpańskich psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach z terenu Gminy Orły 2011-03-07 11:29:35
Administrator
3796 Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Olszynce gmina Orły 2011-03-07 10:08:22
Administrator
3797 INFORMACJA o gruntach rolnych i nieruchomościach mienia komunalnego GMINY ORŁY - stan na 31.12.2009 r. 2011-03-01 13:18:56
Administrator
3798 ___________________________________ 2011-02-28 20:47:29
Administrator
3799 Zarządzenie Nr 10/11 Wójta Gminy Orły z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie dokumentacji zasad ( polityki ) rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego - Gmina Orły i jednostce budżetowej - Urząd Gminy w Orłach 2011-02-28 15:00:58
Administrator
3800 Zarządzenie Nr 18(11 Wójta Gminy w Orły z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2011-02-28 10:53:57
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · [189] · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 16 września 2021r. 23:56:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.