Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · [186] · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
3721 Zarządzenie Nr 39/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości opomiarowania poboru energii w użyczonych pomieszczeniach w Domu Ludowym w Kaszycach 2011-05-13 10:10:25
Administrator
3722 Zarządzenie Nr 38/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania i Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Orły 2011-05-13 10:08:37
Administrator
3723 Zarządzenie Nr 33/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2011-05-13 10:05:08
Administrator
3724 Zarządzenie Nr 32/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2011-05-13 10:02:52
Administrator
3725 Uchwała Nr VII/70/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2011-05-13 09:56:49
Administrator
3726 Uchwała Nr VII/69/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe 2011-05-13 09:37:28
Administrator
3727 Uchwała Nr VII/68/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XIII/158/08 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 kwietnia 2008 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach :Orły, Zadąbrowie 2011-05-13 09:36:14
Administrator
3728 Uchwała Nr VII/67/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Drohojowie 2011-05-13 09:30:57
Administrator
3729 Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach 2011-05-13 09:28:07
Administrator
3730 Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/11 Rady Gminy w Orłach z dnia 31.01.2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Orły oraz określenie granic ich obwodów 2011-05-13 09:22:42
Administrator
3731 Uchwała Nr VII/64/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/11 Rady Gminy w Orłach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Orły publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2011-05-13 09:21:27
Administrator
3732 Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Orłach 2011-05-13 09:11:44
Administrator
3733 Uchwała Nr VII/62/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę budynku Domu Ludowego w Olszynce wraz z niezbędną do funkcjonowania częścią działki w celu prowadzenia niepublicznego przedszkola 2011-05-13 09:07:37
Administrator
3734 Uchwała Nr VII/61/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Zadąbrowie 2011 -2017 2011-05-13 08:58:49
Administrator
3735 Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Orłach gmina Orły 2011-05-13 08:55:30
Administrator
3736 Uchwała Nr VII/59/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej we wsi KASZYCE gmina Orły 2011-05-13 08:49:03
Administrator
3737 Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Małkowicach gmina Orły 2011-05-13 08:48:01
Administrator
3738 Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dofinansowania i sposobu jego rozliczania w związku z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Orły. 2011-05-13 08:46:54
Administrator
3739 Uchwała Nr VII/56/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany w składach osobowych Komisji Rady Gminy. 2011-05-13 08:45:43
Administrator
3740 Uchwała Nr VII/55/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały o wyborze Przewodniczących Komisji Rady Gminy. 2011-05-13 08:44:46
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · [186] · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 25 września 2021r. 14:16:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.