Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · [184] · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
3681 Uchwała Nr VIII/76/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające Finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania "Poprawa wizerunku i bezpieczeństwa wsi Orły poprzez zagospodarowanie placów oraz wdrożenie monitoringu wizyjnego" 2011-07-08 11:08:07
Administrator
3682 Uchwała Nr VIII/75/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2011 r. - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające Finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania "Rozbudowa, przebudowa z nadbudową budynku Domu Ludowego z Remizą Strażacką o pomieszczenia użytkowe, z zadaszeniem istniejącego c.d. 2011-07-08 11:05:41
Administrator
3683 Uchwała Nr VIII/74/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2011-07-08 10:52:19
Administrator
3684 Uchwała Nr VIII/73/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości i ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu w Orłach przy ul. Krakowskiej 8-12 2011-07-08 10:48:13
Administrator
3685 Uchwała Nr VIII/72/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadanie ponadgminnego 2011-07-08 10:31:49
Administrator
3686 Uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski 2011-07-08 10:25:29
Administrator
3687 IX sesja Rady Gminy w Orłach odbędzie się w dniu 12 lipca 2011 r. /wtorek/ o godz. 10°° w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach 2011-07-07 11:29:32
Administrator
3688 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Orłach odbędzie się w dniu 8 lipca 2011 r. /piątek/ godz. 12:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach 2011-07-07 11:22:45
Administrator
3689 Zarządzenie Nr 67/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orłach wraz z budynkiem mieszkalnym i kotłownią 2011-07-01 08:12:03
Administrator
3690 Zarządzenie Nr 64/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektorów zespołów szkół i szkoły podstawowej 2011-07-01 08:11:32
Administrator
3691 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Gminy Orły, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 2011-06-20 12:30:40
Administrator
3692 KOMUNIKAT nr 4 - OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2011-06-17 14:15:53
Administrator
3693 OGŁOSZENIE O KONKURSIE / Wójt Gminy Orły Ogłasza Konkurs na Stanowisko Dyrektora: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach, Zespołu Szkół w Drohojowie, Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Walawie 2011-06-17 13:05:51
Administrator
3694 Zarządzenie Nr 62/10 Wójta Gminy w Orłach z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów zespołów szkół i szkoły podstawowej 2011-06-17 12:52:54
Administrator
3695 Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 2011-06-16 07:44:43
Administrator
3696 WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH 2011-06-16 07:27:51
Administrator
3697 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Orłach odbędzie się w dniu 20 czerwca 2011 r. /poniedziałek/ godz. 13:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach 2011-06-15 12:49:03
Administrator
3698 Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Orłach odbędzie się w dniu 20 czerwca 2011 r. /poniedziałek/ godz. 11°° w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach 2011-06-15 12:40:12
Administrator
3699 VIII sesja Rady Gminy w Orłach odbędzie się w dniu 21 czerwca 2011 r. /wtorek/ o godz. 10°° w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach 2011-06-15 07:44:35
Administrator
3700 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemyśl - „zmiana koncesji na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl w zakresie: rozszerzenia koncesji o działalność związaną z wtłaczaniem do górotworu wód złożowych uzyskiwanych w trakcie wydobywania gazu ziemnego i zmniejszania obszaru i terenu górniczego 2011-06-14 11:14:26
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · [184] · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 17 września 2021r. 00:27:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.