Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · [183] · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
3661 KOMUNIKAT nr 5 - ostrzegawczy o burzach i intensywnych opadach deszczu i gradu 2011-07-20 11:42:51
Administrator
3662 Zarządzenie Nr 75/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Duńkowiczki oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trójczyce 2011-07-12 13:43:16
Administrator
3663 Zarządzenie Nr 74/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Walawie 2011-07-12 11:57:15
Administrator
3664 Zarządzenie Nr 73/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach 2011-07-12 11:56:20
Administrator
3665 Zarządzenie Nr 72/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Drohojowie 2011-07-12 11:49:57
Administrator
3666 Zarządzenie Nr 71/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Orły w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę. 2011-07-12 11:47:21
Administrator
3667 Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu zagospodarowania budynku posadowionego na nieruchomości oznaczonej w obrębie NIZINY jako działka nr 147, (stanowiąca własność Gminy Orły) w Nizinach 2011-07-12 11:32:14
Administrator
3668 Zarządzenie Nr 65/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy Orły oraz kierowników jednostek organizacyjnych.. 2011-07-12 11:29:44
Administrator
3669 Zarządzenie Nr 63/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2011-07-12 11:22:08
Administrator
3670 Zarządzenie Nr 58/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2011-07-12 11:20:17
Administrator
3671 Zarządzenie Nr 57/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2011-07-12 11:18:45
Administrator
3672 Zarządzenie Nr 50/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Administracyjnego Szkół w Orłach 2011-07-12 11:13:01
Administrator
3673 Zarządzenie Nr 49/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Orłach 2011-07-12 10:57:15
Administrator
3674 Zarządzenie Nr 48/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2011-07-12 10:54:20
Administrator
3675 KOMINUNIKAT - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr 185 obręb Niziny. 2011-07-12 08:43:20
Administrator
3676 Uchwała Nr VIII/81/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Orłach 2011-07-08 11:36:18
Administrator
3677 Uchwała Nr VIII/80/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 2011-07-08 11:35:37
Administrator
3678 Uchwała Nr VIII/79/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2011-07-08 11:27:20
Administrator
3679 Uchwała Nr VIII/78/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu na wydatkach inwestycyjnych 2011-07-08 11:24:02
Administrator
3680 Uchwała Nr VIII/77/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły na lata 2011-2018 2011-07-08 11:21:37
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · [183] · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 17 września 2021r. 00:09:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.