Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · [181] · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
3621 Uchwała Nr IX/89/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2011-09-15 07:52:54
Administrator
3622 Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-09-15 07:49:34
Administrator
3623 Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr VIII/79/ll Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2011 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2011-09-15 07:45:43
Administrator
3624 Uchwała Nr IX/85/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr YI1/52/2011 Rady Gminy Orły z dnia 29 kwietnia 2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Orły o zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2011 2011-09-15 07:43:31
Administrator
3625 Uchwała Nr IX/83/11 Rady Gminy w Orłach z dnia 12 lipca 2011 r. opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 2011-09-15 07:40:43
Administrator
3626 Uchwała Nr IX/82/11 Rady Gminy w Orłach z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2011-09-15 07:40:26
Administrator
3627 Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2011-09-15 07:39:41
Administrator
3628 Zarządzenie Nr 121/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Orły 2011-09-12 19:26:05
Administrator
3629 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Orły o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2011-09-08 11:06:12
Administrator
3630 POSTANOWIENIE Wójta Gminy Orły w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. gruntów 8,9/4 ,9/5, 9/6,10,11 obręb Niziny 2011-09-06 10:36:06
Administrator
3631 Zarządzenie Nr 110/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 2 września 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 104/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo — odbiorczej dokumentacji SP w Drohojowie i Publicznego Gimnazjum 2011-09-05 09:05:17
Administrator
3632 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Orły z dnia 1 września 2011 r. - informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, utworzonych na terenie Gminy Orły dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9.XI.2011 r. 2011-09-05 08:22:54
Administrator
3633 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Orły z dnia 2 września 2011 r. - w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-05 08:20:55
Administrator
3634 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Orłach z dnia 2 września 2011 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Orły bez głosowania w okręgu nr 5 2011-09-02 14:18:07
Administrator
3635 Zarządzenie Nr 105/2011 Wójta Gminy Orły z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie powałania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej dokumentacji Szkoły Podstawowej w Orłach Gimnazjum Publicznego w Orłach i Przedszkola Samorządowego w Orłach 2011-09-01 10:05:26
Administrator
3636 Zarządzenie Nr 104/2011 Wójta Gminy w Orłach z dnia 25 sierpnia 2011r w sprawie powałania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej dokumentacji Szkoły Podstawowej w Drohojowie i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drohojowie 2011-09-01 10:05:07
Administrator
3637 Zarządzenie Nr 99/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za I półrocze 2011r. 2011-08-27 12:00:33
Administrator
3638 Zarządzenie Nr 99/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za I półrocze 2011 r. 2011-08-27 11:30:25
Administrator
3639 XI sesja Rady Gminy w Orłach odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2011 r. /wtorek/ o godz. 12°° w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach 2011-08-25 13:47:34
Administrator
3640 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Orłach odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2011 r. /wtorek/ godz. 10:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach 2011-08-25 13:39:50
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · [181] · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 16 września 2021r. 23:31:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.