Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · [180] · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
3601 Zarządzenie Nr 128/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Orły i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2011-09-22 19:13:50
Administrator
3602 Zarządzenie Nr 130/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 22 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Inwestycyjnym, Funduszy Europejskich i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Orły 2011-09-22 19:05:37
Administrator
3603 Zarządzenie Nr 131/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 22 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Orły 2011-09-22 19:02:56
Administrator
3604 Zarządzenie Nr 132/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 22 września 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Gminy Orły 2011-09-22 18:43:41
Administrator
3605 Zarządzenie Nr 108/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 31 sierpnia 2011 r. ustalenia wysokości opłat za wyżywienie i określenia wzoru umowy cywilnoprawnej w zakresie opłat w Przedszkolu Samorządowym w Orłach wchodzącym w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach 2011-09-22 18:39:35
Administrator
3606 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Karpackiej Spółki Gazownictwa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach Nr ewid 282/5, 282/4 2011-09-19 09:25:12
Administrator
3607 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Karpackiej Spółki Gazownictwa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach Nr ewid 282/3, 282/4 2011-09-19 09:19:43
Administrator
3608 Zarządzenie Nr 84/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie przekazania w użyczenie dla Ludowego Klubu Sportowego OLSZYNKA w Olszynce nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orły. 2011-09-15 11:50:02
Administrator
3609 Zarządzenie Nr 83/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2011-09-15 10:48:09
Administrator
3610 arządzenie Nr 70/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Orły nr 55/11 z dnia 30.05.2011 r. 2011-09-15 10:43:15
Administrator
3611 Zarządzenie Nr 68/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2011-09-15 10:39:32
Administrator
3612 Zarządzenie Nr 69/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Orły 2011-09-15 10:39:07
Administrator
3613 Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2011-09-15 09:32:08
Administrator
3614 Uchwała Nr XI/95/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2011-09-15 09:28:02
Administrator
3615 Uchwała Nr XI/94/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny.. cd.. 2011-09-15 09:26:12
Administrator
3616 Uchwała Nr X/93/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2011-09-15 09:13:45
Administrator
3617 Uchwała Nr X/92/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Orły, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o wykonaniu planu finans...cd.. 2011-09-15 09:00:48
Administrator
3618 Uchwała Nr IX/91/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2011-09-15 08:09:16
Administrator
3619 Uchwała Nr IX/88/11 Rady Gminy w Orłach z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły na lata 2011-2018 2011-09-15 08:07:00
Administrator
3620 Uchwała Nr IX/90/2011 Rady Gminy w Orłach z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ....c.d.. 2011-09-15 07:59:38
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · [180] · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 16 września 2021r. 23:10:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.