Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · [18] · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
361 Uchwała Nr XXVIII/170/20 Rady Gminy Orły z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orly 2020-07-16 11:16:52
Administrator
362 Uchwała Nr XXVIII/169/20 Rady Gminy Orły z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2020-07-16 11:11:49
Administrator
363 Uchwała Nr XXVIII/168/20 Rady Gminy Orły z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwalę Nr XXVI/16312020 Rady Gminy Orly z dnia 22 maja 2020r. w sprawie przyjścia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2020-2023 2020-07-16 11:06:11
Administrator
364 Uchwała Nr XXVIII/167/20 Rady Gminy Orły z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orty 2020-07-16 10:36:20
Administrator
365 Uchwała Nr XXVIII/166/20 Rady Gminy Orły z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 r. 2020-07-16 10:17:38
Administrator
366 Uchwała Nr XXIV/160/20 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2020 r. Zmieniająca Uchwała Nr XXIV/151/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia przypadających gminie Orty należności cywilnoprawnych od podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu cd.. 2020-07-16 10:09:28
Administrator
367 Uchwała Nr XXIV/161/20 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwała Nr XXIV/152/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu cd... 2020-07-16 10:09:09
Administrator
368 Uchwała Nr XXIV/162/20 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2020 r. Zmieniającą Uchwała Nr XXIV/152/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu cd.. 2020-07-16 10:08:52
Administrator
369 Uchwała Nr XXVI/163/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2020-2023 2020-07-16 10:00:11
Administrator
370 Uchwała Nr XXVI/162/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwolywania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2020-07-16 09:57:26
Administrator
371 Uchwała Nr XXVI/161/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr X/68/19 Rady Gminy Orty z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej dla Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach 2020-07-16 09:51:58
Administrator
372 Uchwała Nr XXVI/160/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, polożonych w Hakownicach 2020-07-16 09:48:07
Administrator
373 Uchwała Nr XXVI/159/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Nizinach 2020-07-16 09:44:30
Administrator
374 Uchwała Nr XXVI/156/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Orly 2020-07-16 09:41:28
Administrator
375 Uchwała Nr XXVI/157/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych 2020-07-16 09:41:07
Administrator
376 Uchwała Nr XXVI/158/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/212/2O13 Rady Gminy Orly z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-07-16 09:40:45
Administrator
377 Uchwała Nr XXVI/155/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu Świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą z 2020-07-16 09:20:48
Administrator
378 Protokół na okoliczność wystąpienia o nieodpłatne przekazanie mienia obręb Cięmirzeowice Skarbu Państwa na rzecz Gminy Orły 2020-07-14 12:29:51
Administrator
379 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku nieszklanego jednorodzinnego obręb Niziny 2020-07-14 11:14:31
Administrator
380 Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły dla zamierzenia budowlanego pn. Budowa podziemnej sieci elektroenergetycznej, przebudowa słupa obręb Zadąbrowie 2020-07-14 11:12:19
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · [18] · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 17 września 2021r. 00:22:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.