Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · [177] · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
3541 Zarządzenie Nr 124/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia listy podmiotów ubiegających się o dotacje w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy na organizację rozgrywek piłki nożnej w Olszynce. 2011-11-04 09:46:31
Administrator
3542 Zarządzenie Nr 123/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 14 września 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy na organizację młodzieżowych rozgrywek w piłce nożnej. 2011-11-04 09:45:41
Administrator
3543 Zarządzenie Nr 122/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy na organizację młodzieżowych rozgrywek w piłce nożnej. 2011-11-04 09:44:11
Administrator
3544 Zarządzenie Nr 120/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 9 września 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Małkowice. 2011-11-04 09:42:44
Administrator
3545 Zarządzenie Nr 119/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 9 września 2011 r. w sprawie ustalenia terminu wyborów sołtysa Sołectwa Małkowice oraz wzoru protokołu głosowania, karty głosowania i zadań oraz trybu pracy komisji wyborczej. 2011-11-04 09:40:24
Administrator
3546 Zarządzenie Nr 118/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu do zabezpieczenia realizacji zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. 2011-11-04 09:37:36
Administrator
3547 Zarządzenie Nr 117/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2011-11-04 09:36:41
Administrator
3548 Zarządzenie Nr 116/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi i wsparcia technicznego obwodowych komisji wyborczych 2011-11-04 09:29:20
Administrator
3549 Zarządzenie Nr 115/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 6 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2011-11-04 09:26:02
Administrator
3550 Zarządzenie Nr 114/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 6 września 2011 r. W sprawie powołania Zespołu Samooceny. 2011-11-04 09:25:10
Administrator
3551 Zarządzenie Nr 113/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 5 września 2011 r. w sprawie wskazania pracowników samorządowych do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP w dniu 9 października 2011 r. 2011-11-04 09:23:07
Administrator
3552 Zarządzenie Nr 112/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 2 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania: udzielenie kredytu długoterminowego 2011-11-04 09:22:32
Administrator
3553 Zarządzenie Nr 111/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 105/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej dokumentacji Szkoły Podstawowej w Orłach, Gimnazjum Publicznego.cd.. 2011-11-04 09:20:51
Administrator
3554 Zarządzenie Nr 109/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły - organizacja festynu wiejskiego w miejscowości Niziny 2011-11-04 09:17:16
Administrator
3555 Zarządzenie Nr 107/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2011-11-04 09:14:21
Administrator
3556 Zarządzenie Nr 98/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego w zakresie organizacji rozgrywek piłki nożnej w Olszynce 2011-11-04 09:13:39
Administrator
3557 Zarządzenie Nr 103/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2011-11-04 09:12:18
Administrator
3558 Zarządzenie Nr 101/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2011-11-04 09:10:53
Administrator
3559 Zarządzenie Nr 100/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2011 r. 2011-11-04 09:09:54
Administrator
3560 Zarządzenie Nr 96/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach .... cd.. 2011-11-04 09:05:35
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · [177] · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 16 września 2021r. 23:15:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.