Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · [165] · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
3301 KOMUNIKAT Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkiem szkoły podstawowej a budynkiem gimnazjum, na działce nr 388/2 w m. Drohojów 2012-07-18 08:51:38
Administrator
3302 OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - Studium wykonalności budowy bloków energetycznych 3 i 4 w Elektrowni Jądrowej Chmielnicki na Ukrainie 2012-07-18 08:51:05
Administrator
3303 Zarządzenie Nr 73/12 Wójta Gminy w Orłach z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w 2012 roku 2012-07-12 12:39:29
Administrator
3304 Uchwała Nr XXI/166/12 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia Gminy Orły w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, 2012-07-05 10:53:08
Administrator
3305 Uchwała Nr XXI/165/12 Rady Gminy Orły z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-07-05 10:52:15
Administrator
3306 Uchwała Nr XXI/164/12 Rady Gminy Orły z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły na lata 2012-2022. 2012-07-05 10:51:17
Administrator
3307 Uchwała Nr XXI/163/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów we wsi Małkowice stanowiących własność gminy Orły 2012-07-05 10:50:26
Administrator
3308 Uchwała Nr XXI/162/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi Walawa stanowiących własność gminy Orły 2012-07-05 10:49:18
Administrator
3309 Uchwała Nr XXI/161/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi Zadąbrowie stanowiących własność gminy Orły 2012-07-05 10:44:25
Administrator
3310 Zarządzenie Nr 59/12 Wójta Gminy Orły z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu Gminy Orły oraz ustalenia regulaminu jej działania. 2012-06-26 11:49:09
Administrator
3311 Zarządzenie Nr 62/12 Wójta Gminy Orły z dnia 31 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy. 2012-06-26 11:44:20
Administrator
3312 Zarządzenie Nr 63/12 Wójta Gminy Orły z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy. 2012-06-26 10:36:02
Administrator
3313 Zarządzenie Nr 67/12 Wójta Gminy Orły z dnia 12 czerwca 2012r zmieniające Zarządzenie nr 64/12 z dnia 31 maja 2012r. 2012-06-26 10:33:30
Administrator
3314 Zarządzenie Nr 68/12 Wójta Gminy Orły z dnia 15 czerwca 2012r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-06-26 10:28:23
Administrator
3315 Zarządzenie Nr 66/12 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy w Orłach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. 2012-06-20 11:27:52
Administrator
3316 Zarządzenie Nr 65/12 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej i stawek za jeden kilometr przejazdu pojazdem nie stanowiącym własności pracodawcy używanym do odbycia podróży służbowej przez pracowników Urzędu Gminy Orły i kierowników cd... 2012-06-20 11:26:26
Administrator
3317 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Orłach odbędzie się w dniu 26 czerwca 2012 r. /wtorek/ godz. 10:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach 2012-06-19 11:27:20
Administrator
3318 Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Orłach odbędzie się w dniu 25 czerwca 2012 r. /poniedziałek/ godz. 12°° w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach 2012-06-19 11:08:43
Administrator
3319 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Orłach odbędzie się w dniu 21 czerwca 2012 r. /czwartek/ godz. 9:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach 2012-06-19 11:03:40
Administrator
3320 Informacja o wydanej w dniu 11.06.2012 r. decyzji kończącej postępowanie administracyjnego z wniosku Gminy Orły, 37-716 Orły ul. Przemyska 3, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zespołu boisk sportowych typu „Orlik 2012 2012-06-19 10:44:27
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · [165] · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 17 września 2021r. 00:46:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.