Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · [163] · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
3261 Informacja z Sesja Nr XXIII Rady Gminy w Orłach w dniu 31 sierpnia 2012 r. 2012-09-05 11:05:29
Administrator
3262 Uchwała Nr XXIII/173/12 Rady Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-09-05 10:55:53
Administrator
3263 Uchwała Nr XXIII/172/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Zadąbrowie gmina Orły , na rzecz Gminy Orły 2012-09-05 10:53:01
Administrator
3264 Uchwała Nr XXIII/171/2012 Rady Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu Miastu Przemyśl zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Orły, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przem 2012-09-05 10:50:15
Administrator
3265 Uchwała Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego 2012-09-05 10:48:21
Administrator
3266 Zarządzenie Nr 91/12 Wójta Gminy Orły z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-09-03 12:38:45
Administrator
3267 UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! - wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 2012-09-03 08:23:01
Administrator
3268 Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 29 sierpnia 2012 r. w przedłużenia okresu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach 2012-08-31 09:19:47
Administrator
3269 Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji i upoważnienia jej do przeprowadzenia kontroli w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nizinach w związku ze stwierdzonym niedoborem materiałów pędnych 2012-08-31 09:18:10
Administrator
3270 Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 84/2012 z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-27 08:17:30
Administrator
3271 Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 83/2012 z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-27 08:15:21
Administrator
3272 Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 82/2012 z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-27 08:13:12
Administrator
3273 XXIII sesja Rady Gminy w Orłach odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2012 r. /piątek/ o godz. 12°° w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach 2012-08-27 08:10:17
Administrator
3274 Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji i upoważnienia jej do przeprowadzenia kontroli w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nizinach 2012-08-23 14:27:40
Administrator
3275 Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach 2012-08-23 14:26:13
Administrator
3276 Zarządzenie Nr 84/12 Wójta Gminy Orły z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-08-21 09:10:19
Administrator
3277 Zarządzenie Nr 83/12 Wójta Gminy Orły z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-08-21 09:08:37
Administrator
3278 Zarządzenie Nr 82/12 Wójta Gminy Orły z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-08-21 09:07:02
Administrator
3279 Zarządzenie Nr 81/12 Wójta Gminy Orły z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-08-21 09:05:18
Administrator
3280 Zarządzenie Nr 80/12 Wójta Gminy Orły z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za I półrocze 2012 r. 2012-08-21 09:02:13
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · [163] · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 17 września 2021r. 00:08:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.