Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · [160] · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
3201 Zarządzenie Nr 116/12 Wójta Gminy Orły z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenie projektu budżetu GMINY ORŁY na 2013 r. 2012-11-19 08:36:31
Administrator
3202 Zarządzenie Nr 102/12 Wójta Gminy Orły z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w 2012 roku 2012-11-19 08:33:49
Administrator
3203 Zarządzenie Nr 104/12 Wójta Gminy Orły z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli podatkowej 2012-11-19 08:33:19
Administrator
3204 Zarządzenie Nr 109/12 Wójta Gminy Orły z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przyznania nagród dla członków drużyn reprezentujących Gminę Orły, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym. 2012-11-19 08:32:32
Administrator
3205 Zarządzenie Nr 107/12 Wójta Gminy w Orłach z dnia 1 października 2012 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zadąbrowiu 2012-11-19 08:31:56
Administrator
3206 Zarządzenie Nr 111/12 Wójta Gminy Orły z dnia 23 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. 2012-11-19 08:31:20
Administrator
3207 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Orły o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Ogrodowa " w miejscowości Orły wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 listopada 2012 r do 14 grudnia w siedzibie Urzędu Gminy w Orłach 2012-11-16 12:58:41
Administrator
3208 Uchwała Nr XXVI/189/12 Rady Gminy Orły z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-11-16 11:03:49
Administrator
3209 Uchwała Nr XXVI/188/12 Rady Gminy Orły z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły na lata 2012 - 2022. 2012-11-16 11:02:26
Administrator
3210 Uchwała Nr XXVI/187/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzajemną zamianę nieruchomości położonych we wsi Trójczyce w gminie Orły 2012-11-16 11:01:22
Administrator
3211 Uchwała Nr XXVI/186/12 Rady Gminy Orły z dnia 13.11.2012 r. w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Orły z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 234, poz.1536 z pó 2012-11-16 10:55:40
Administrator
3212 Uchwała Nr XXVI/185/12 Rady Gminy Orły z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Orły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2012-11-16 10:48:39
Administrator
3213 Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia o braku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat samochodwy" na działka 16/13 i 16/18 w miejsocowści Duńkowiczki 2012-11-12 16:30:37
Administrator
3214 Obwieszczenie Informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegające na „Zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na warsztat blacharsko-lakierniczy położony na działce nr ewid. 115/2 w Obr. Zadąbrowie 2012-11-08 12:02:14
Administrator
3215 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Orłach odbędzie się w dniu 13 listopada 2012 r. /wtorek/ godz. 11:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach 2012-11-08 09:15:58
Administrator
3216 XXVI sesja Rady Gminy w Orłach odbędzie się w dniu 13 listopada 2012 r. /wtorek/ o godz. 13:00 w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach 2012-11-08 09:05:15
Administrator
3217 Zarządzenie Nr 112/12 Wójta Gminy Orły z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-11-06 10:33:54
Administrator
3218 Zarządzenie Nr 110/12 Wójta Gminy Orły z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-11-06 10:25:29
Administrator
3219 Zarządzenie Nr 78/12 Wójta Gminy Orły z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Orły dla samorządowej instytucji kultury 2012-11-06 10:13:53
Administrator
3220 Zarządzenie Nr 76/12 Wójta Gminy Orły z dnia 18 lipca 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego - Gmina Orły i jednostce budżetowej - Urząd Gminy Orły 2012-11-06 10:10:37
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · [160] · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 16 września 2021r. 23:09:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.