Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · [138] · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
2761 Zarządzenie Nr 11/13 Wójta Gminy w Orłach z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie Planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Orły na 2013 r. 2013-02-19 12:33:45
Administrator
2762 Zarządzenie Nr 7/13 Wójta Gminy Orły z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-02-19 12:31:58
Administrator
2763 OBIWESZCZENIE Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn.: „Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAYYS, a.s., w Jaslovskich Bohunicach” 2013-02-19 08:24:37
Administrator
2764 OBIWESZCZENIE Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn.: „Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej VI” 2013-02-18 13:49:55
Administrator
2765 Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Orłach 2013-02-14 11:26:19
Administrator
2766 Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Orłach 2013-02-14 11:23:42
Administrator
2767 ekoportal.pl 2013-02-12 13:58:52
Administrator
2768 Harmonogram zebrań sprawozdawczych w OSP na terenie gminy Orły w 2013 r. 2013-02-07 14:05:10
Administrator
2769 Uchwała Nr XXIX/209/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Orły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-02-04 08:57:22
Administrator
2770 Uchwała Nr XXIX/210/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orły. 2013-02-04 08:56:24
Administrator
2771 Uchwała Nr XXIX/211/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 2013-02-04 08:53:58
Administrator
2772 Uchwala Nr XXIX/212/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-02-04 08:52:39
Administrator
2773 Uchwała Nr XXIX/213/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpad 2013-02-04 08:48:07
Administrator
2774 Uchwała Nr XXIX/214/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-02-04 08:47:05
Administrator
2775 Uchwała Nr XXIX/215/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Ciemięrzowicach stanowiących własność gminy Orły 2013-02-04 08:46:05
Administrator
2776 Uchwała Nr XXIX/216/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-02-04 08:44:47
Administrator
2777 Uchwała Nr XXIX/217/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2013 r. 2013-02-04 08:43:48
Administrator
2778 Uchwała Nr XXIX/218/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2013-02-04 08:38:46
Administrator
2779 Zarządzenie Nr 55/12 Wójta Gminy Orły z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Orły Nr 55/11 z dnia 30.05.2011 r. z poźn. zm. w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej 2013-02-04 08:21:15
Administrator
2780 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Budżetu i Finansów 2013-01-23 08:22:44
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · [138] · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 04 sierpnia 2020r. 12:59:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.