Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · [122] · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
2441 OBIWESZCZENIE Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn.: „Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAYYS, a.s., w Jaslovskich Bohunicach” 2013-02-19 08:24:37
admin
2442 OBIWESZCZENIE Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn.: „Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej VI” 2013-02-18 13:49:55
admin
2443 Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Orłach 2013-02-14 11:26:19
admin
2444 Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Orłach 2013-02-14 11:23:42
admin
2445 ekoportal.pl 2013-02-12 13:58:52
admin
2446 Harmonogram zebrań sprawozdawczych w OSP na terenie gminy Orły w 2013 r. 2013-02-07 14:05:10
admin
2447 Uchwała Nr XXIX/209/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Orły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-02-04 08:57:22
admin
2448 Uchwała Nr XXIX/210/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orły. 2013-02-04 08:56:24
admin
2449 Uchwała Nr XXIX/211/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 2013-02-04 08:53:58
admin
2450 Uchwala Nr XXIX/212/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-02-04 08:52:39
admin
2451 Uchwała Nr XXIX/213/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpad 2013-02-04 08:48:07
admin
2452 Uchwała Nr XXIX/214/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-02-04 08:47:05
admin
2453 Uchwała Nr XXIX/215/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Ciemięrzowicach stanowiących własność gminy Orły 2013-02-04 08:46:05
admin
2454 Uchwała Nr XXIX/216/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-02-04 08:44:47
admin
2455 Uchwała Nr XXIX/217/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2013 r. 2013-02-04 08:43:48
admin
2456 Uchwała Nr XXIX/218/13 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2013-02-04 08:38:46
admin
2457 Zarządzenie Nr 55/12 Wójta Gminy Orły z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Orły Nr 55/11 z dnia 30.05.2011 r. z poźn. zm. w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej 2013-02-04 08:21:15
admin
2458 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Budżetu i Finansów 2013-01-23 08:22:44
admin
2459 Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży 2013-01-18 14:27:48
admin
2460 KOMUNIKAT informację o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne z wniosku Gminy Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr ewidencji gruntów 551, 497/6, 497/9, 496/2, 545 obręb Orły, 1/3,1/4,1/2,2/2, 2/1, 714, 715 cd... 2013-01-15 13:29:22
admin

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · [122] · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 18 sierpnia 2019r. 17:20:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.