Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · [12] · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
241 Uchwała Nr XXXV/202/2020 Rady Gminy Orły z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska 2020-12-31 14:58:51
Administrator
242 Uchwała Nr XXXV/201/2020 Rady Gminy Orły z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/165/2020 Rady Gminy Orty z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Orly 2020-12-31 14:57:13
Administrator
243 Uchwała Nr XXXV/200/2020 Rady Gminy Orły z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 r. 2020-12-31 14:54:02
Administrator
244 Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 34/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Orły 2020-12-31 14:17:45
Administrator
245 Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Orly z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orly 2020-12-22 12:52:40
Administrator
246 Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Orly z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Orly przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 Iat 2020-12-22 12:47:56
Administrator
247 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Komisji Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Orły Rady Gminy Orły, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 r. (tj. poniedziałe 2020-12-18 12:51:47
Administrator
248 Petycja w sprawie równego traktowania wobec prawa 2020-12-16 11:38:14
Administrator
249 XXXVI sesja Rady Gminy Orły 2020-12-15 14:46:51
Administrator
250 Zarzadzenie nr 140/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 31 grudnia 2918r. w sprawie planu sprawdzeń ochrony danych osobowych prowadzonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2019 2020-12-15 11:50:30
Administrator
251 zarządzenie 139)2018 Wójta Gminy Orły z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 32/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Orły i Instrukcji Zarządzania Syste 2020-12-15 11:45:36
Administrator
252 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych dla zasilania budynków w miejscowości Orły” 2020-12-15 08:05:01
Administrator
253 Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, slupów SN 15kV, stacji transformatorowej wnętrzowe obręb Kaszyce 2020-12-11 11:51:37
Administrator
254 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Komisji Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Orły Rady Gminy Orły 2020-12-10 13:26:32
Administrator
255 XXXV nadzywczajna sesja Rady Gminy Orły 2020-12-10 13:20:27
Administrator
256 Uchwała Nr XXXIII/196/2020 Rady Gminy Orły z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Orly oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 2020-12-10 12:53:25
Administrator
257 Uchwała Nr XXXIII/195/2020 Rady Gminy Orły z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości, zasad przyznawania i wypłacania diet przysługujących radnym Rady Gminy Orly oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 2020-12-10 12:43:30
Administrator
258 Uchwała Nr XXXIII/194/2020 Rady Gminy Orły z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orly na rok 2021 2020-12-10 12:32:27
Administrator
259 Uchwała Nr XXXIII/194/2020 Rady Gminy Orły z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orly na rok 2021 2020-12-10 12:27:55
Administrator
260 Uchwała Nr XXXIII/193/20 Rady Gminy Orły z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Orly na 2021 r. 2020-12-10 12:24:46
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · [12] · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 17 września 2021r. 00:17:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.