Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · [106] · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
2121 Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 ma 2015-07-02 11:46:29
Administrator
2122 Zarządzenie Nr 59/15 Wójta Gminy Orły z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2015-07-02 11:35:08
Administrator
2123 Zarządzenie Nr 39/15 Wójta Gminy Orły z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za 2014r. 2015-07-02 11:30:20
Administrator
2124 Zarządzenie Nr 37/15 Wójta Gminy Orły z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Orły nr 23/15 z dnia 26 lutego 2015 r. 2015-07-02 11:13:49
Administrator
2125 Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia zarządu i gospodarki składnikami mienia komunalnego przekazanego sołectwu do korzystania 2015-07-02 11:10:50
Administrator
2126 X sesja Rady Gminy Orły 2015-06-30 12:31:37
Administrator
2127 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Orły 2015-06-30 12:30:17
Administrator
2128 Zarządzenie Nr 85/15 Wójta Gminy Orły z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 67/10 z dnia 16 sierpnia 201 Or. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Orły 2015-06-30 12:20:02
Administrator
2129 Zarządzenie Nr 84/15 Wójta Gminy Orły z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 121/11 z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Orły 2015-06-30 12:18:19
Administrator
2130 Referendum Ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. - Akty Prawne 2015-06-29 13:48:53
Administrator
2131 Postanowienie Wójta Gminy Orły prostujące z urzędu Decyzję Wójta Gminy Orły Nr BGKII6733.3.15 z dnia 2.06. 2015 roku na lokalizację sieci gazowej średniego ciśnieniawraz z przyłączem gazowym na działkach numer ewid. gruntów 120/39, 120/30, położonych w miejscowości Dunkowiczki B 2015-06-29 13:44:31
Administrator
2132 Postanowienie Wójta Gminy Orły prostująca z urzędu oczywistą pomyłkę w wydanej Decyzji Wójta Gminy Orły Nr BGKII 6733.3.15 z dnia 2.06. 2015 roku, na lokalizację sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach numer ewid. gruntów 120/39, 120/30, położonych w miejscowości Du 2015-06-29 13:43:21
Administrator
2133 Uchwała Nr IX/41/15 Rady Gminy w Orłach z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2015-06-25 12:14:07
Administrator
2134 Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy w Orłach z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów we wsi Zadąbrowie stanowiących własność gminy Orły, położonych w Tarnobrzeskiej Specjalnej' Strefie Ekonomiczne EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Przemyśl Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie" 2015-06-25 11:51:04
Administrator
2135 Uchwała Nr IX/39/15 Rady Gminy w Orłach z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej we wsi Niziny, stanowiącej własność Gminy Orły 2015-06-25 11:50:00
Administrator
2136 Uchwała Nr IX/38/15 Rady Gminy w Orłach z dnia 9 czerwca 2015 r. zmieniającą Uchwałę Nr LIX/386/2014 z dnia 23 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntowe we wsi Ciemięrzowice, stanowiących własność Gminy Orły. 2015-06-25 11:48:13
Administrator
2137 Uchwała Nr IX/37/15 Rady Gminy w Orłach z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzajemną zamianę nieruchomości położonych we wsi HNATKOWICE w gminie Orły 2015-06-25 09:23:30
Administrator
2138 Zarządzenie Nr 73/15 Wójta Gminy Orły z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Orłach 2015-06-25 09:01:07
Administrator
2139 Zarządzenie Nr 83/15 Wójta Gminy Orły z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn. Remont drogi gminnej nr 116380 R „Duńkowiczki - obwodnica" w miejscowości Duńkowiczki w km 0+016-0+790 2015-06-25 08:55:56
Administrator
2140 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 r. - Pracownicy Urzędu Gminy 2015-06-24 08:32:36
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · [106] · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 16 września 2021r. 22:54:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.