Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · [101] · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
2021 Zawiadomienie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Sortowaniu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, w tym odpadów surowcowych, opakowaniowych i budowlanych zlokalizowanej na cd... " 2014-10-28 10:31:54
Administrator
2022 Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Orłach z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2014-10-27 15:20:39
Administrator
2023 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Orłach z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Orły w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 2014-10-27 15:18:21
Administrator
2024 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Orłach z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Orły w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 15:14:21
Administrator
2025 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Orłach z dnia 24 października 2014 r. o numerach przyznanych zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Orły zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 14:54:48
Administrator
2026 Zarządzenie Nr 134/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników samorządowych do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 18:28:10
Administrator
2027 Zarządzenie Nr 134/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników samorządowych do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 18:26:19
Administrator
2028 Zarządzenie Nr 133/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 18:22:34
Administrator
2029 Zarządzenie Nr 133/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 18:20:20
Administrator
2030 Zarządzenie Nr 131/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji odbiorowej dla inwestycji : „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w gminie Orły wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków" 2014-10-23 10:56:35
Administrator
2031 Zarządzenie Nr 135/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji odbiorowej dla inwestycji: „Budowa zjazdów drogowych na odcinku od drogi powiatowej nr 1821 R Zadąbrowie-Sośnica do drogi Gminnej nr 116362 R Zadąbrowie - Korea" 2014-10-23 10:47:22
Administrator
2032 Zarządzenie Nr 136/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji przetargowej w przetargu pod nazwą „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 780 000 zł" 2014-10-23 10:45:23
Administrator
2033 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Orłach z dnia 21 października 2014 r. – Gminna Komisja Wyborcza przyzna w drodze losowania numery zarejestrowanym listom kandydatów w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-22 07:35:24
Administrator
2034 Zarządzenie Nr 132/14 Wójta Gminy Orły z dnia 17 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2014-10-21 09:50:51
Administrator
2035 Zarządzenie Nr 130/14 Wójta Gminy Orły z dnia 15 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2014-10-21 09:48:00
Administrator
2036 Zarządzenie Nr 129/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 3 października 2014 r. w sprawie: powołania komisji do oceny wniosków złożonych przez kluby/towarzystwa sportowe o udzielenie dotacji na wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Orły w 2015 r. 2014-10-21 09:38:37
Administrator
2037 Zarządzenie Nr 128/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 3 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2014-10-21 09:19:19
Administrator
2038 Zarządzenie Nr 127/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2014-10-21 09:17:51
Administrator
2039 Za rządzenie Nr 117/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wdrożenia narzędzi do oceny satysfakcji klienta Urzędu Gminy Orły. 2014-10-21 09:15:58
Administrator
2040 Zarządzenie Nr 115/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 19 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2014-10-21 09:13:42
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · [101] · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 03 lipca 2020r. 21:27:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.