XML
Wójt Gminy Orły ogłasza: drugi publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż poniżej opisanych nieruchomości przeznaczonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orły w Terenach przewidzianych pod uprawy rolne, stanowiącej własność Gminy Orły

ZMIANY:
2016-05-10 13:06:51: Dodano plik Ogłoszenie o przetargu.pdf
Wójt Gminy Orły ogłasza:
drugi publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż poniżej opisanych nieruchomościprzeznaczonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orły w Terenach przewidzianych pod uprawy rolne, stanowiącej własność Gminy Orły,
nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
261/5 o pow. 0,1300 ha położonej w Trójczycach gmina Orły 
256/2 o pow. 0,1000 ha położonej w Trójczycach gmina Orły 
Data wpłaty wadium:
2016-05-14 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2016-05-10 13:04:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2016-05-10 13:04:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2016-05-10 13:06:51
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu 1009.31 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne stanowiącej własność Gminy Orły

ZMIANY:
2015-03-25 09:28:39: Dodano plik Walawa 1.pdf

Wójt Gminy Orły ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż poniżej opisanej nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne stanowiącej własność Gminy Orły

Lokalizacja miejscowość Walawa

 

Data wpłaty wadium:
2015-04-24 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2015-03-25 09:19:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2015-03-25 09:19:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2015-03-25 09:28:39
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu 551.97 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne stanowiącej własność Gminy Orły

ZMIANY:
2016-05-23 14:07:17: Usunięto plik Załącznik Nr 7 projekt umowy tekst zmieniony1.doc
2016-05-23 14:07:08: Usunięto plik PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej przedmiar tekst zmieniony1.pdf
Więcej >>>
2016-05-23 14:05:17: Dodano plik PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej przedmiar tekst zmieniony1.pdf
2016-05-23 14:05:17: Dodano plik Załącznik Nr 7 projekt umowy tekst zmieniony1.doc
2015-03-25 09:31:53: Dodano plik walawa 2.pdf

Wójt Gminy Orły ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne stanowiącej własność Gminy Orły

Lokalizacja miejscowość Wlawa

Data wpłaty wadium:
2015-04-24 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2015-03-25 09:31:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2015-03-25 09:31:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2016-05-23 14:07:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu 521.30 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Wójt Gminy Orły ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż poniżej opisanych nieruchomości przeznaczonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orły w Terenach przewidzianych pod uprawy rolne z możliwością zalesienia, stanowiącej własność Gminy Orły, nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 289/2 o pow. 8,97 ha położonej w Olszynce gmina Orły 268 o pow. 6,77 ha położonej w Olszynce gmina Orły

ZMIANY:
2017-09-12 15:00:06: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

Wójt Gminy Orły ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż poniżej opisanych nieruchomości przeznaczonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orły w Terenach przewidzianych pod uprawy rolne z mozliwością zalesienia, stanowiącej własność Gminy Orły,
nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
289/2 o pow. 8,97 ha położonej w Olszynce gmina Orły 
268 o pow. 6,77 ha położonej w Olszynce gmina Orły 


 
Data składania ofert:
2017-10-13 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-10-13 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2017-09-12 12:00:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2017-09-12 14:57:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2017-09-12 15:00:06
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 714.12 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Wójt Gminy Orły ogłasza: Pierwszy przetarg ustny (licytację) ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Przemyśl, Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie", stanowiącej własność Gminy Orły.

ZMIANY:
2017-08-14 12:33:22: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU 14.pdf
Wójt Gminy Orły
 ogłasza:
Pierwszy przetarg ustny (licytację) ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN,
Podstrefa Przemyśl, Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie", stanowiącej własność Gminy Orły.
Data składania ofert:
2017-10-12 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-10-12 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2017-08-11 12:22:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2017-08-14 12:22:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2017-08-14 12:33:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 14 1.03 MBPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Sprzedaż nieruchomości pod inwestycje położonej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Przemyśl, Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie"

ZMIANY:
2017-08-10 09:53:09: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf
Przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości pod inwestycje położonej na terenie
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN,
Podstrefa Przemyśl, Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie",
działka ewid. Nr 289/20 o pow. 2,3779 ha
Data składania ofert:
2017-10-09 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-10-09 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2017-08-10 08:00:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2017-08-10 09:41:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2017-08-10 09:53:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 1.13 MBPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Pierwszy publiczny przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne: działka nr 149/20 o powierzchni 0,2618 ha - obręb Walawa

ZMIANY:
2017-08-23 09:41:26: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

Pierwszy publiczny przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne:
działka nr 149/20 o powierzchni 0,2618 ha - obręb Walawa

 
Data składania ofert:
2017-09-22 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-09-22 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2017-08-23 07:40:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2017-08-23 09:40:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2017-08-23 09:41:26
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 643.67 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Przebudowa drogi gminnej Nr 116368R Orły cmentarz - Kacze Doły w km 0+877 -1+696 w miejscowości Orły OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

ZMIANY:
2017-09-07 10:49:53: Dodano plik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf
2017-08-30 14:30:40: Dodano plik powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2017-08-23 11:48:12: Dodano plik INFORMACJA_IFE.II.271.06.2017.pdf
2017-08-08 15:09:04: Dodano plik 1.pdf
2017-08-08 15:09:04: Dodano plik tytuł projektu wyk. dokum.tech.pdf
2017-08-08 15:09:04: Dodano plik SST - WYKAZ.pdf
2017-08-08 15:09:04: Dodano plik przek . norm.pdf
2017-08-08 15:09:04: Dodano plik Orły PZT.pdf
2017-08-08 15:09:04: Dodano plik Orient.pdf
2017-08-08 15:09:04: Dodano plik -opis.pdf
2017-08-08 15:09:04: Dodano plik 5.pdf
2017-08-08 15:09:04: Dodano plik 4.pdf
2017-08-08 15:09:04: Dodano plik 3.pdf
2017-08-08 15:09:04: Dodano plik 2.pdf
2017-08-08 15:07:53: Dodano plik Załącznik Nr 6 wykaz robót budowlanych.doc
2017-08-08 15:07:53: Dodano plik Załącznik Nr 5 Przedmiar.pdf
2017-08-08 15:07:53: Dodano plik Załącznik nr 4 do SIWZ projekt umowy.doc
2017-08-08 15:07:53: Dodano plik Załącznik nr 3 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa.doc
2017-08-08 15:07:53: Dodano plik Załącznik Nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy.doc
2017-08-08 15:07:53: Dodano plik Załącznik nr1 do SIWZ wzor oferty.doc
2017-08-08 15:07:53: Dodano plik siwz.pdf
2017-08-08 15:07:53: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu nr 566035_n_2017.pdf
Przebudowa drogi gminnej Nr 116368R Orły cmentarz - Kacze Doły w km 0+877 -1+696 w miejscowości Orły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Data składania ofert:
2017-08-23 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-08-23 09:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2017-08-08 15:03:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2017-08-08 15:03:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2017-09-07 10:49:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu nr 566035_n_2017 2.93 MBPlik pdf
2. siwz 10.15 MBPlik pdf
3. Załącznik nr1 do SIWZ wzor oferty 43.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy 50.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa 34.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 do SIWZ projekt umowy 133.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5 Przedmiar 81.61 KbPlik pdf
8. Załącznik Nr 6 wykaz robót budowlanych 36.00 KbPlik doc
9. 2 173.42 KbPlik pdf
10. 3 228.45 KbPlik pdf
11. 4 242.17 KbPlik pdf
12. 5 406.86 KbPlik pdf
13. -opis 160.62 KbPlik pdf
14. Orient 7.70 MBPlik pdf
15. Orły PZT 2.87 MBPlik pdf
16. przek . norm 134.37 KbPlik pdf
17. SST - WYKAZ 190.34 KbPlik pdf
18. tytuł projektu wyk. dokum.tech 125.69 KbPlik pdf
19. 1 203.33 KbPlik pdf
20. INFORMACJA_IFE.II.271.06.2017 284.42 KbPlik pdf
21. powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 454.90 KbPlik pdf
22. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 535.24 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Orły OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

ZMIANY:
2017-09-07 10:54:36: Dodano plik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf
2017-09-01 13:09:25: Dodano plik POWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Więcej >>>
2017-08-23 11:49:37: Dodano plik INFORMACJA_IFE.II.271.07.2017.pdf
2017-08-08 15:16:41: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu nr 566089_n_2017.pdf
2017-08-08 15:16:13: Dodano plik Przebudowy dróg wewnętrznych i gminnych w 2017 r - dokumentacje budowlane.rar
2017-08-08 15:16:12: Dodano plik Przebudowy dróg wewnętrznych i gminnych 2017 r. - SST.rar
2017-08-08 15:14:18: Dodano plik Załącznik Nr 6 wykaz robót budowlanych.doc
2017-08-08 15:14:18: Dodano plik Załącznik 5j Przedmiar- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 43 w Duńkowiczkach od km 0+000 do km 0+145.pdf
2017-08-08 15:14:18: Dodano plik Załącznik 5i Przedmiar Orły.pdf
2017-08-08 15:14:18: Dodano plik Załącznik 5h Przedmiar Małkowice 809.pdf
2017-08-08 15:14:18: Dodano plik Załącznik 5g Przedmiar Małkowice 815.pdf
2017-08-08 15:14:18: Dodano plik Załącznik 5f Przedmiar Kaszyce.pdf
2017-08-08 15:14:18: Dodano plik Załącznik 5e Przedmiar Niziny 476.pdf
2017-08-08 15:14:18: Dodano plik Załącznik 5d Przedmiar Niziny 477 i 465.pdf
2017-08-08 15:14:18: Dodano plik Załącznik 5c Przedmiar Hnatkowice.pdf
2017-08-08 15:14:18: Dodano plik Załącznik 5b Przedmiar Olszynka 556.pdf
2017-08-08 15:14:18: Dodano plik Załącznik 5a Przedmiar Olszynka 550.pdf
2017-08-08 15:14:18: Dodano plik Załącznik nr 4 do SIWZ projekt umowy.doc
2017-08-08 15:14:18: Dodano plik Załącznik nr 3 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa.doc
2017-08-08 15:14:18: Dodano plik Załącznik Nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy.doc
2017-08-08 15:14:18: Dodano plik Załącznik nr1 do SIWZ wzor oferty.doc
2017-08-08 15:14:18: Dodano plik siwz.pdf
2017-08-08 15:14:18: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu nr 566089_n_2017.pdf
Przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Orły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Data składania ofert:
2017-08-23 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-08-23 09:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2017-08-08 15:11:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2017-08-08 15:11:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2017-09-07 10:54:36
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu nr 566089_n_2017 3.10 MBPlik pdf
2. siwz 10.06 MBPlik pdf
3. Załącznik nr1 do SIWZ wzor oferty 43.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy 43.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa 23.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 do SIWZ projekt umowy 133.50 KbPlik doc
7. Załącznik 5a Przedmiar Olszynka 550 81.93 KbPlik pdf
8. Załącznik 5b Przedmiar Olszynka 556 77.86 KbPlik pdf
9. Załącznik 5c Przedmiar Hnatkowice 80.44 KbPlik pdf
10. Załącznik 5d Przedmiar Niziny 477 i 465 82.10 KbPlik pdf
11. Załącznik 5e Przedmiar Niziny 476 79.73 KbPlik pdf
12. Załącznik 5f Przedmiar Kaszyce 80.11 KbPlik pdf
13. Załącznik 5g Przedmiar Małkowice 815 79.68 KbPlik pdf
14. Załącznik 5h Przedmiar Małkowice 809 81.12 KbPlik pdf
15. Załącznik 5i Przedmiar Orły 82.26 KbPlik pdf
16. Załącznik 5j Przedmiar- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 43 w Duńkowiczkach od km 0+000 do km 0+145 1.18 MBPlik pdf
17. Załącznik Nr 6 wykaz robót budowlanych 36.00 KbPlik doc
18. Przebudowy dróg wewnętrznych i gminnych 2017 r. - SST 1.25 MBPlik rar
19. Przebudowy dróg wewnętrznych i gminnych w 2017 r - dokumentacje budowlane 49.89 MBPlik rar
20. ogłoszenie o zamówieniu nr 566089_n_2017 3.10 MBPlik pdf
21. INFORMACJA_IFE.II.271.07.2017 250.39 KbPlik pdf
22. POWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej 430.00 KbPlik pdf
23. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 621.37 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Drugi publiczny przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka nr 147/3 o powierzchni 0,1838 ha - obręb Niziny, działka nr 147/4 o powierzchni 0,1838 - obręb Niziny

ZMIANY:
2017-03-17 09:59:48: Dodano plik OGŁOSZENIE.pdf
Drugi publiczny przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
działka nr 147/3 o powierzchni 0,1838 ha - obręb Niziny
działka nr 147/4 o powierzchni 0,1838 - obręb Niziny
Data składania ofert:
2017-04-21 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-04-21 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2017-03-17 08:00:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2017-03-17 09:59:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2017-03-17 09:59:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE 563.60 KbPlik pdf

Rejestr zmian