Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5


ZMIANY:
2015-03-25 09:31:53: Dodano plik walawa 2.pdf

Wójt Gminy Orły ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne stanowiącej własność Gminy Orły

Lokalizacja miejscowość WlawaData składania ofert:
Data wpłaty wadium:
2015-04-24 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu 521.30 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2015-03-25 09:31:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2015-03-25 09:31:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2015-03-25 09:28:39: Dodano plik Walawa 1.pdf

Wójt Gminy Orły ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż poniżej opisanej nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne stanowiącej własność Gminy Orły

Lokalizacja miejscowość Walawa

 Data składania ofert:
Data wpłaty wadium:
2015-04-24 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu 551.97 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2015-03-25 09:19:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2015-03-25 09:19:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2015-10-21 11:34:51: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf


Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym Ośrodku Zdrowia 
przeznaczonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Orły w Terenach przewidzianych pod budownictwo zagrodowe, stanowiących własność Gminy Orły

147/2 o pow.0.2871 ha położonej w Nizinach gmina Orły

 Data składania ofert:
2015-11-23 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-11-23 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 465.11 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2015-10-21 08:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2015-10-21 11:33:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2015-09-23 07:49:22: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

 

Wójt Gminy Orły ogłasza:
drugi publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż poniżej opisanej nieruchomości przeznaczonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orły w Terenach, jako tereny rolne stanowiących własność Gminy Orły.
Pierwszy przetarg w dniu 11 sierpnia 2015r. zakończył się wynikiem negatywnym.Data składania ofert:
2015-10-23 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-10-19 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 475.56 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2015-09-18 07:49:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2015-09-23 07:49:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2015-07-24 09:11:49: Dodano plik Drugi przetarg ustny.pdf

Wójt Gminy Orły
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN,
Podstrefa Przemyśl, Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie",
stanowiącej własność Gminy Orły.Data składania ofert:
2015-09-24 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-09-18 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Drugi przetarg ustny 2.97 MBPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2015-07-23 15:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2015-07-24 09:10:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2015-07-09 12:37:38: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN,
Podstrefa Przemyśl, Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie",
stanowiącej własność Gminy Orły dz. ewid. 289/12 pow. 5,0051 ha

 

 Data składania ofert:
2015-09-07 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-09-07 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 1.04 MBPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2015-07-09 08:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2015-07-09 12:27:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2015-08-27 14:34:38: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2015-08-19 10:16:38: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
Więcej >>>
2015-08-18 13:23:44: Dodano plik Załącznik Nr 8 oświadczenie o podwykonawcach. po modyfikacji.doc
2015-08-18 13:23:44: Dodano plik Załącznik Nr 6 oświadczenie wykonawcy o osobach po modyfikacji.doc
2015-08-18 13:23:44: Dodano plik Załącznik Nr 5 wykaz osób po modyfikacji.doc
2015-08-18 13:23:44: Dodano plik zalcznik nr 4 -grupa kapitałowa po modyfikacji.doc
2015-08-18 13:23:44: Dodano plik Załącznik Nr 3 oświadczenie art. 24 ust. po modyfikacji.doc
2015-08-18 13:23:44: Dodano plik Załącznik Nr 2 oświadczenie art. 22 po modyfikacji.doc
2015-08-18 13:23:44: Dodano plik Załącznik Nr 1 formularz oferty po modyfikacji.doc
2015-08-18 13:22:57: Dodano plik WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SIWZ.pdf
2015-08-10 10:50:43: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2015-08-07 15:08:25: Dodano plik dokumentacja projektowa.rar
2015-08-07 15:08:25: Dodano plik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf
2015-08-07 15:08:25: Dodano plik Załącznik nr 10 do SIWZ koszorysy ofertowe.docx
2015-08-07 15:08:25: Dodano plik Załącznik Nr 9 projekt umowy.doc
2015-08-07 15:08:25: Dodano plik Załącznik Nr 8 oświadczenie o podwykonawcach..doc
2015-08-07 15:08:25: Dodano plik Załącznik Nr 7 wykaz robót budowlanych..doc
2015-08-07 15:08:25: Dodano plik Załącznik Nr 6 oświadczenie wykonawcy o osobach.doc
2015-08-07 15:08:25: Dodano plik Załącznik Nr 5 wykaz osób.doc
2015-08-07 15:08:25: Dodano plik Załącznik Nr 4 grupa kapitałowa.doc
2015-08-07 15:08:25: Dodano plik Załącznik Nr 3 oświadczenie art. 24 ust..doc
2015-08-07 15:08:25: Dodano plik Załącznik Nr 2 oświadczenie art. 22.doc
2015-08-07 15:08:25: Dodano plik Załącznik Nr 1 formularz oferty.doc
2015-08-07 15:08:25: Dodano plik SIWZ. Przebudowy.doc
2015-08-07 15:08:25: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Przebudowy i remonty dróg gminnych i wewnętrznych Data składania ofert:
2015-08-24 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-08-24 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 2.11 MBPlik pdf
2. SIWZ. Przebudowy 346.50 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 1 formularz oferty 54.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 oświadczenie art. 22 29.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 3 oświadczenie art. 24 ust. 41.00 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 4 grupa kapitałowa 36.00 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5 wykaz osób 35.00 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 6 oświadczenie wykonawcy o osobach 26.00 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 7 wykaz robót budowlanych. 35.50 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 8 oświadczenie o podwykonawcach. 28.50 KbPlik doc
11. Załącznik Nr 9 projekt umowy 119.50 KbPlik doc
12. Załącznik nr 10 do SIWZ koszorysy ofertowe. 22.98 KbPlik doc
13. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3.94 MBPlik pdf
14. dokumentacja projektowa 15.35 MBPlik rar
15. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 223.83 KbPlik pdf
16. WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SIWZ 395.03 KbPlik pdf
17. Załącznik Nr 1 formularz oferty po modyfikacji 54.00 KbPlik doc
18. Załącznik Nr 2 oświadczenie art. 22 po modyfikacji 29.50 KbPlik doc
19. Załącznik Nr 3 oświadczenie art. 24 ust. po modyfikacji 42.00 KbPlik doc
20. zalcznik nr 4 -grupa kapitałowa po modyfikacji 36.50 KbPlik doc
21. Załącznik Nr 5 wykaz osób po modyfikacji 35.00 KbPlik doc
22. Załącznik Nr 6 oświadczenie wykonawcy o osobach po modyfikacji 26.50 KbPlik doc
23. Załącznik Nr 8 oświadczenie o podwykonawcach. po modyfikacji 28.50 KbPlik doc
24. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 622.94 KbPlik pdf
25. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 326.00 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2015-08-07 15:01:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2015-08-07 15:01:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2015-08-26 14:36:33: Dodano plik Zawiadomienie o wyniku postępowania - część III zamówienia.pdf
2015-08-26 14:35:29: Dodano plik Zawiadomienie o wyniku postępowania - część II zamówienia.pdf
Więcej >>>
2015-08-26 14:33:55: Dodano plik Zawiadomienie o wyniku postępowania - część I zamówienia.pdf
2015-08-11 09:14:23: Dodano plik Zmiana treści - Wyjaśnienie Nr 3.pdf
2015-08-10 15:40:13: Dodano plik Wyjaśnienie Nr 3.pdf
2015-08-10 15:38:55: Dodano plik Wyjaśnienie Nr 2.pdf
2015-08-10 10:57:30: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2015-08-07 13:01:44: Dodano plik Wyjaśnienie nr 1.pdf
2015-08-07 12:18:43: Dodano plik modyfikacja SIWZ nr 2.pdf
2015-08-06 12:37:38: Dodano plik modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
2015-07-31 19:30:27: Dodano plik Załącznik Nr 5 do SIWZ 2015.docx
2015-07-31 19:30:27: Dodano plik załącznik nr 4 do SIWZ 2015.docx
2015-07-31 19:30:27: Dodano plik Załącznik nr 3a do SIWZ 2015.doc
2015-07-31 19:30:27: Dodano plik załącznik nr 3 do SIWZ 2015.docx
2015-07-31 19:30:27: Dodano plik Załącznik Nr 2 do SIWZ 2015.docx
2015-07-31 19:30:27: Dodano plik Załącznik Nr 1c do SIWZ 2015.docx
2015-07-31 19:30:27: Dodano plik Załącznik Nr 1b do SIWZ 2015.docx
2015-07-31 19:30:27: Dodano plik Załącznik Nr 1a do SIWZ 2015.doc
2015-07-31 19:30:27: Dodano plik Załącznik 1 do SIWZ 2015 - postanowienia wspólne i informacje ogólne.doc
2015-07-31 19:30:27: Dodano plik Załącznik nr 10 do SIWZ 2015.doc
2015-07-31 19:30:27: Dodano plik Załącznik Nr 9 do SIWZ 2015.doc
2015-07-31 19:30:27: Dodano plik Załącznik Nr 8 do SIWZ 2015.doc
2015-07-31 19:30:27: Dodano plik Załącznik Nr 7b do SIWZ 2015.docx
2015-07-31 19:30:27: Dodano plik Załącznik Nr 7a do SIWZ 2015.docx
2015-07-31 19:30:27: Dodano plik Załącznik Nr 7 do SIWZ 2015.docx
2015-07-31 19:30:27: Dodano plik Załącznik Nr 6 do SIWZ 2015.docx
2015-07-31 19:30:00: Dodano plik SIWZ IFE.II.271.04.2015.doc
2015-07-31 19:30:00: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Orły wraz z jednostkami organizacyjnymiData składania ofert:
2015-08-14 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2.16 MBPlik pdf
2. SIWZ IFE.II.271.04.2015 447.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 6 do SIWZ 2015. 17.81 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 7 do SIWZ 2015. 24.74 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 7a do SIWZ 2015. 20.74 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 7b do SIWZ 2015. 20.15 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 8 do SIWZ 2015 57.50 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 9 do SIWZ 2015 92.50 KbPlik doc
9. Załącznik nr 10 do SIWZ 2015 60.00 KbPlik doc
10. Załącznik 1 do SIWZ 2015 - postanowienia wspólne i informacje ogólne 60.00 KbPlik doc
11. Załącznik Nr 1a do SIWZ 2015 526.00 KbPlik doc
12. Załącznik Nr 1b do SIWZ 2015. 26.16 KbPlik doc
13. Załącznik Nr 1c do SIWZ 2015. 14.82 KbPlik doc
14. Załącznik Nr 2 do SIWZ 2015. 29.88 KbPlik doc
15. załącznik nr 3 do SIWZ 2015. 13.88 KbPlik doc
16. Załącznik nr 3a do SIWZ 2015 166.50 KbPlik doc
17. załącznik nr 4 do SIWZ 2015. 14.32 KbPlik doc
18. Załącznik Nr 5 do SIWZ 2015. 34.93 KbPlik doc
19. Modyfikacja SIWZ nr 1 479.83 KbPlik pdf
20. Modyfikacaj SIWZ nr 2 701.07 KbPlik pdf
21. wyjaśnienie nr 1 5.15 MBPlik pdf
22. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 260.71 KbPlik pdf
23. Wyjaśnienie Nr 2 2.77 MBPlik pdf
24. Wyjaśnienie Nr 3 2.01 MBPlik pdf
25. Zmiana treści - Wyjaśnienie Nr 3 476.29 KbPlik pdf
26. Zawiadomienie o wyniku postępowania - część I zamówienia 428.33 KbPlik pdf
27. Zawiadomienie o wyniku postępowania - część II zamówienia 399.93 KbPlik pdf
28. Zawiadomienie o wyniku postępowania - część III zamówienia 418.92 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2015-07-31 14:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2015-07-31 19:26:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2015-08-26 14:36:33

Rejestr zmian


ZMIANY:
2015-08-19 10:13:50: Dodano plik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf
2015-08-07 13:49:57: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2015-07-29 14:22:04: Dodano plik Modyfikacjia SIWZ Nr 1.pdf
2015-07-24 07:57:36: Dodano plik Załącznik Nr 9 projekt umowy.doc
2015-07-24 07:52:40: Dodano plik SST zjazdy.pdf
2015-07-24 07:52:40: Dodano plik SST wykonanie wykopów.pdf
2015-07-24 07:52:40: Dodano plik SST podbudowy.pdf
2015-07-24 07:52:40: Dodano plik SST Ogólna.pdf
2015-07-24 07:52:40: Dodano plik projekt zagospodarowania terenu.pdf
2015-07-24 07:52:40: Dodano plik projek budowlany.pdf
2015-07-24 07:52:40: Dodano plik przedmiar robót.pdf
2015-07-24 07:52:40: Dodano plik Załącznik Nr 8 oświadczenie o podwykonawcach.doc
2015-07-24 07:52:40: Dodano plik Załącznik Nr 7 wykaz robót budowlanych.doc
2015-07-24 07:52:40: Dodano plik Załącznik Nr 6 oświadczenie wykonawcy o osobach.doc
2015-07-24 07:52:40: Dodano plik Załącznik Nr 5 wykaz osób.doc
2015-07-24 07:52:40: Dodano plik Załącznik Nr 4 grupa kapitałowa.doc
2015-07-24 07:52:40: Dodano plik Załącznik Nr 3 oświadczenie art. 24 ust. 1.doc
2015-07-24 07:52:40: Dodano plik Załącznik Nr 2 oświadczenie art. 22 ust 1.doc
2015-07-24 07:52:40: Dodano plik Załącznik Nr 1 formularz oferty po modyfikacji.doc
2015-07-24 07:52:40: Dodano plik SIWZ.dr.Małkowice.doc
2015-07-24 07:52:40: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.pdf

Remont drogi gminnej nr 116373 R MAŁKOWICE - kolonia pod Nizinami w km 1+200 -1+810Data składania ofert:
2015-08-07 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-08-07 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 5.64 MBPlik pdf
2. SIWZ.dr.Małkowice 332.50 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 1 formularz oferty po modyfikacji 54.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 oświadczenie art. 22 ust 1 29.50 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 3 oświadczenie art. 24 ust. 1 41.50 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 4 grupa kapitałowa 36.00 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5 wykaz osób 35.00 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 6 oświadczenie wykonawcy o osobach 26.00 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 7 wykaz robót budowlanych 36.00 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 8 oświadczenie o podwykonawcach 28.50 KbPlik doc
11. Załącznik Nr 9 projekt umowy 116.00 KbPlik doc
12. przedmiar robót 604.12 KbPlik pdf
13. projek budowlany 1.91 MBPlik pdf
14. projekt zagospodarowania terenu 1.11 MBPlik pdf
15. SST Ogólna 5.64 MBPlik pdf
16. SST podbudowy 2.80 MBPlik pdf
17. SST wykonanie wykopów 2.15 MBPlik pdf
18. SST zjazdy 4.07 MBPlik pdf
19. Modyfikacjia SIWZ Nr 1 294.07 KbPlik pdf
20. informacja o wyborze najkożystniejszej oferty 918.79 KbPlik pdf
21. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 494.71 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2015-07-23 15:15:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2015-07-24 07:18:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2015-08-19 10:13:50

Rejestr zmian


ZMIANY:
2015-07-08 12:29:08: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony - tereny rolne
stanowiącej własność Gminy Orły

dz. ewid. 99/2 obręb Niziny pow. 0,2388 ha

 

 

 

 Data składania ofert:
2015-08-06 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-08-06 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 472.39 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2015-07-08 12:19:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2015-07-08 12:28:00

Rejestr zmian


Strona:
[1]
2
3
4
5

Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]