Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6


ZMIANY:
2016-05-10 13:06:51: Dodano plik Ogłoszenie o przetargu.pdf
Wójt Gminy Orły ogłasza:
drugi publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż poniżej opisanych nieruchomościprzeznaczonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orły w Terenach przewidzianych pod uprawy rolne, stanowiącej własność Gminy Orły,
nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
261/5 o pow. 0,1300 ha położonej w Trójczycach gmina Orły 
256/2 o pow. 0,1000 ha położonej w Trójczycach gmina Orły 
Data wpłaty wadium:
2016-05-14 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2016-05-10 13:04:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2016-05-10 13:04:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2016-05-10 13:06:51
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu 1009.31 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2015-03-25 09:28:39: Dodano plik Walawa 1.pdf

Wójt Gminy Orły ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż poniżej opisanej nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne stanowiącej własność Gminy Orły

Lokalizacja miejscowość Walawa

 

Data wpłaty wadium:
2015-04-24 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2015-03-25 09:19:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2015-03-25 09:19:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2015-03-25 09:28:39
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu 551.97 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-05-23 14:07:17: Usunięto plik Załącznik Nr 7 projekt umowy tekst zmieniony1.doc
2016-05-23 14:07:08: Usunięto plik PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej przedmiar tekst zmieniony1.pdf
Więcej >>>
2016-05-23 14:05:17: Dodano plik PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej przedmiar tekst zmieniony1.pdf
2016-05-23 14:05:17: Dodano plik Załącznik Nr 7 projekt umowy tekst zmieniony1.doc
2015-03-25 09:31:53: Dodano plik walawa 2.pdf

Wójt Gminy Orły ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne stanowiącej własność Gminy Orły

Lokalizacja miejscowość Wlawa

Data wpłaty wadium:
2015-04-24 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2015-03-25 09:31:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2015-03-25 09:31:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2016-05-23 14:07:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu 521.30 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
- Przebudowy i remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Orły
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2016-09-22 09:05:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2016-09-22 12:05:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2016-10-29 14:28:03
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 1.27 MBPlik pdf
2. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 3.71 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-11-09 14:52:15: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf
Ogłoszenie o przetargu
Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony
- na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne z możliwością zalesienia
dz. ewid. 289/2 obręb Olszynka o pow. 8,9700 ha
dz. ewid. 268 obręb Olszynka o pow. 6,7700 ha
Data składania ofert:
2016-12-06 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-12-06 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2016-11-09 07:20:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2016-11-09 14:50:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2016-11-09 14:52:15
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 542.97 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-10-07 11:37:31: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf
Przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN,
Podstrefa Przemyśl, Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie",
działka ewid. Nr 289/14
Data składania ofert:
2016-12-02 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-12-02 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2016-10-07 09:00:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2016-10-07 11:36:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2016-10-07 11:37:31
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 1.06 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-10-05 09:23:01: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

Ogłoszenie o przetargu
Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony
- na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne  
dz. ewid. 147/3 obręb Niziny
dz. ewid. 147/4 obręb Niziny

 
Data składania ofert:
2016-11-02 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-11-02 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2016-10-05 08:00:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2016-10-05 09:22:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2016-10-05 09:23:01
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 559.42 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-11-08 13:40:30: Dodano plik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf
2016-10-14 10:34:38: Dodano plik POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf
Więcej >>>
2016-10-11 08:55:40: Dodano plik INFORMACJA.pdf
2016-09-22 11:46:49: Dodano plik Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy.doc
2016-09-22 11:46:36: Usunięto plik Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy.doc
2016-09-22 11:03:24: Dodano plik SST.zip
2016-09-22 11:03:24: Dodano plik Dokumentacja Techniczna.zip
2016-09-22 10:48:59: Dodano plik Załącznik Nr 6 wykaz robót budowlanych.doc
2016-09-22 10:48:59: Dodano plik Załacznik Nr 5 - Przedmiar robót.pdf
2016-09-22 10:48:59: Dodano plik Załącznik nr 4 do SIWZ projekt umowy.doc
2016-09-22 10:48:59: Dodano plik Załącznik nr 3 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa.doc
2016-09-22 10:48:59: Dodano plik Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy.doc
2016-09-22 10:48:59: Dodano plik Załącznik nr1 do SIWZ wzor oferty.doc
2016-09-22 10:48:17: Dodano plik SIWZ_IFE.II.271.072016.pdf
2016-09-22 10:48:03: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Przebudowa drogi gminnej nr 116369R „Hnatkowice - kol. Orzechowska"
w km 0+027 - 0+676 w miejscowości Hnatkowice

 
Data składania ofert:
2016-09-07 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-10-07 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2016-09-22 09:00:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2016-09-22 10:46:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2016-11-08 13:40:30
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 4.41 MBPlik pdf
2. SIWZ_IFE.II.271.072016 9.56 MBPlik pdf
3. Załącznik nr1 do SIWZ wzor oferty 41.50 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa 34.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4 do SIWZ projekt umowy 126.00 KbPlik doc
6. Załacznik Nr 5 - Przedmiar robót 431.28 KbPlik pdf
7. Załącznik Nr 6 wykaz robót budowlanych 36.00 KbPlik doc
8. Dokumentacja Techniczna 2.21 MBPlik zip
9. SST 1.62 MBPlik zip
10. Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy 50.00 KbPlik doc
11. INFORMACJA 364.20 KbPlik pdf
12. POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 530.75 KbPlik pdf
13. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1003.46 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-10-11 11:40:49: Dodano plik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Nr 321105.pdf
2016-09-09 12:10:02: Dodano plik Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Więcej >>>
2016-09-08 12:41:55: Dodano plik Onformacja z otwarcia ofert.pdf
2016-08-17 12:42:55: Dodano plik SST.zip
2016-08-17 12:42:55: Dodano plik Dokumentacja techniczna.zip
2016-08-17 12:40:20: Dodano plik Załacznik Nr 5 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf
2016-08-17 12:40:20: Dodano plik Załącznik nr 4 do SIWZ projekt umowy.doc
2016-08-17 12:40:20: Dodano plik Załącznik nr 3 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa.doc
2016-08-17 12:40:20: Dodano plik Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy.doc
2016-08-17 12:40:20: Dodano plik Załącznik nr1 do SIWZ wzor oferty.doc
2016-08-17 12:39:17: Dodano plik SIWZ IFE.II.271.05(2016.pdf
2016-08-17 12:38:31: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 301344.pdf

Przebudowa drogi gminnej nr 1 16376R w miejscowości Małkowice i miejscowości Walawa w
km od 0+525 do km 1+515
 
Data składania ofert:
2016-09-01 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-09-01 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2016-08-17 11:00:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2016-08-17 12:27:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2016-10-11 11:40:49
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 301344 4.05 MBPlik pdf
2. SIWZ IFE.II.271.05(2016 9.47 MBPlik pdf
3. Załącznik nr1 do SIWZ wzor oferty 41.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy 45.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa 34.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 do SIWZ projekt umowy 125.50 KbPlik doc
7. Załacznik Nr 5 PRZEDMIAR ROBÓT 786.62 KbPlik pdf
8. Dokumentacja techniczna 6.87 MBPlik zip
9. SST 2.33 MBPlik zip
10. Onformacja z otwarcia ofert 353.57 KbPlik pdf
11. Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 898.33 KbPlik pdf
12. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Nr 321105 1.24 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-09-01 13:51:54: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.pdf
2016-08-16 14:33:32: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.08.2016 godz. 9:00
Więcej >>>
2016-08-16 14:31:18: Dodano plik ZMIANA TREŚCI SIWZ.pdf
2016-08-16 14:31:07: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2016-08-12 14:48:13: Dodano plik SST.zip
2016-08-12 14:48:13: Dodano plik Dokumentacja Techniczna.zip
2016-08-12 14:45:03: Dodano plik Załącznik Nr 6 do SIWZ Przedmiary robót.pdf
2016-08-12 14:45:03: Dodano plik Załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy.doc
2016-08-12 14:45:03: Dodano plik Załącznik nr 4 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa.doc
2016-08-12 14:45:03: Dodano plik Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie wykonawcy.doc
2016-08-12 14:45:03: Dodano plik Załącznik nr 2do SIWZ zestawienie kosztów inwestycji.doc
2016-08-12 14:45:03: Dodano plik Załącznik nr1 do SIWZ wzor oferty.doc
2016-08-12 14:37:45: Dodano plik SIWZ_IFE.II.271.04(2016.pdf
2016-08-12 14:37:13: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Przebudowy i remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Orły
 
Data składania ofert:
2016-08-30 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-08-30 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył UG ORŁY 2016-08-12 11:00:00
PublikującyPiotr Koszykowski 2016-08-12 14:26:00
Modyfikował(a) Piotr Koszykowski 2016-09-01 13:51:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SST 2.09 MBPlik zip
2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 4.65 MBPlik pdf
3. SIWZ_IFE.II.271.04(2016 9.60 MBPlik pdf
4. Załącznik nr 2do SIWZ zestawienie kosztów inwestycji 43.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa 34.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy 114.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr1 do SIWZ wzor oferty 41.00 KbPlik doc
8. Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie wykonawcy 46.00 KbPlik doc
9. Dokumentacja Techniczna 34.40 MBPlik zip
10. Załącznik Nr 6 do SIWZ Przedmiary robót 4.21 MBPlik pdf
11. ZMIANA TREŚCI SIWZ 356.01 KbPlik pdf
12. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 332.89 KbPlik pdf
13. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego 847.47 KbPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6

Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2016r. 13:27:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.