Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3


ZMIANY:
2014-09-17 14:42:26: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

 

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż poniżej opisanej nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne, stanowiącej własność Gminy Orły
dzi. ewid. 1 obręb Niziny 0,9697 ha

 Data składania ofert:
2014-10-13 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-10-13 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 445.14 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-09-17 12:40:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-09-17 14:40:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-09-15 15:01:13: Dodano plik Za--cznik nr 10 do SIWZ Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji.docx
2014-09-15 15:01:13: Dodano plik Za--cznik nr 9 do SIWZ Wykaz części zamówienia, podwykonawcy.docx
Więcej >>>
2014-09-15 15:01:13: Dodano plik Za-cznik nr 8 do SIWZ - umowa z wykonawcą ORŁY.docx
2014-09-15 15:00:26: Dodano plik Za--cznik nr 7 do SIWZ Oswiadczenie grupa kapita-owa.docx
2014-09-15 15:00:26: Dodano plik Za--cznik nr 6 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o braku podstaw.docx
2014-09-15 15:00:26: Dodano plik Za--cznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw i us-ug.docx
2014-09-15 15:00:26: Dodano plik Za--cznik nr 4 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków.docx
2014-09-15 15:00:26: Dodano plik Za--cznik nr 3 do SIWZ Kosztorys ofertowy.docx
2014-09-15 15:00:26: Dodano plik Za--cznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty-1.docx
2014-09-15 15:00:26: Dodano plik Za-cznik nr 1 do SIWZ specyfikacja dostaw i usług.doc
2014-09-15 14:59:58: Dodano plik SIWZ.IFE.II271.18.2014i.pdf
2014-09-15 14:58:26: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMUWIENIU.pdf

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
oraz wyrównanie szans mieszkańców w gminie Orły

 

 Data składania ofert:
2014-09-26 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-09-26 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMUWIENIU 1.51 MBPlik pdf
2. SIWZ.IFE.II271.18.2014i 8.48 MBPlik pdf
3. Za-cznik nr 1 do SIWZ specyfikacja dostaw i usług 268.50 KbPlik doc
4. Za--cznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty-1. 144.31 KbPlik doc
5. Za--cznik nr 3 do SIWZ Kosztorys ofertowy. 150.81 KbPlik doc
6. Za--cznik nr 4 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków. 146.78 KbPlik doc
7. Za--cznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw i us-ug. 147.35 KbPlik doc
8. Za--cznik nr 6 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o braku podstaw. 146.83 KbPlik doc
9. Za--cznik nr 7 do SIWZ Oswiadczenie grupa kapita-owa. 147.96 KbPlik doc
10. Za-cznik nr 8 do SIWZ - umowa z wykonawcą ORŁY. 61.24 KbPlik doc
11. Za--cznik nr 9 do SIWZ Wykaz części zamówienia, podwykonawcy. 146.93 KbPlik doc
12. Za--cznik nr 10 do SIWZ Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji. 146.98 KbPlik doc
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-09-15 13:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-09-15 14:53:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2014-09-15 15:01:13

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-09-10 08:15:02: Dodano plik OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc
2014-09-10 08:14:43: Dodano plik lokalizacja -plan sytacyjny.pdf
Więcej >>>
2014-09-10 08:14:21: Dodano plik zał. nr 6 kosztorys ofertowy.doc
2014-09-10 08:14:01: Dodano plik Załącznik nr 5 projekt umowy.doc
2014-09-10 08:13:39: Dodano plik zał.nr 4 oświadczenie.doc
2014-09-10 08:13:14: Dodano plik Załącznik do siwz nr 3 wyk. robót.doc
2014-09-10 08:12:58: Dodano plik Załącznik do siwz nr 2 oświadczenie art .22.doc
2014-09-10 08:12:34: Dodano plik Załącznik nr 1 formularz oferty.doc
2014-09-10 08:11:32: Dodano plik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
2014-09-10 08:11:08: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej nr l 16374 R w m-ci Walawa
Etap II od km 0+ 046 0+ 136Data składania ofert:
2014-09-24 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1.28 MBPlik pdf
2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 5.19 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 1 formularz oferty 37.00 KbPlik doc
4. Załącznik do siwz nr 2 oświadczenie art .22 28.50 KbPlik doc
5. Załącznik do siwz nr 3 wyk. robót 31.00 KbPlik doc
6. zał.nr 4 oświadczenie 44.00 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 projekt umowy 64.00 KbPlik doc
8. zał. nr 6 kosztorys ofertowy 43.00 KbPlik doc
9. lokalizacja -plan sytacyjny 874.77 KbPlik pdf
10. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 180.50 KbPlik doc
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-09-10 08:09:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-09-10 08:10:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2014-09-10 08:15:02

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-09-19 15:30:38: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
2014-09-18 12:04:00: Dodano plik Wyjaśninie Nr 1.pdf
Więcej >>>
2014-09-04 16:44:14: Dodano plik zał. nr 10-.przedmiar robót.pdf
2014-09-04 16:39:12: Dodano plik specyfikacje techniczne.rar
2014-09-04 16:39:12: Dodano plik zał. nr 9 -dok. techniczna.rar
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik Załącznik Nr 8 projekt umowy.doc
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik Załącznik Nr 7.doc
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik Załącznik Nr 6..doc
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik Załącznik Nr 5.doc
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik Załącznik Nr 4.doc
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik Załącznik Nr 3.doc
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik Załącznik Nr 2.doc
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik Załącznik Nr 1 formularz oferty.doc
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik SIWZ.II.271.15.2014.pdf
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

II przetarg Remont drogi  gminnej nr 116357R Trójczyce Podgaj od km 0+326 do km 0+699 dz. nr 368 w m-ci Trójczyce i dz. nr. 347 w m-ci Hnatkowice

 Data składania ofert:
2014-09-19 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-09-19 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2.63 MBPlik pdf
2. SIWZ.II.271.15.2014 10.93 MBPlik pdf
3. Załącznik Nr 1 formularz oferty 53.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 29.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 3 35.00 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 4 34.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5 25.50 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 6. 40.50 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 7 34.50 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 8 projekt umowy 114.50 KbPlik doc
11. zał. nr 9 -dok. techniczna 11.71 MBPlik rar
12. specyfikacje techniczne 2.38 MBPlik rar
13. zał. nr 10-.przedmiar robót 120.83 KbPlik pdf
14. Wyjaśninie Nr 1 576.75 KbPlik pdf
15. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 340.55 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-09-04 14:55:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-09-04 16:22:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2014-09-19 15:30:38

Rejestr zmian

Przetarg ograniczony

ZMIANY:
2014-07-09 08:13:41: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

 

Pierwszy publiczny przetarg ustny (licytacja) ograniczony - na sprzedaż
nieruchomości przeznaczonej pod inwestycje
Działka 289/7 - o pow. 4,5569 ha obręb Zadąbrowie

 

 


Czas trwania zamówienia: 2014-09-11

Rodzaj procedury:

Termin składania wniosków:
2014-09-05 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-09-05 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 2.39 MBPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-07-09 07:30:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-07-09 07:59:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-09-04 11:50:54: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf
2014-08-21 07:57:59: Dodano plik specyfikacje techniczne.rar
Więcej >>>
2014-08-21 07:57:30: Dodano plik zał. nr 9 -dok. techniczna.rar
2014-08-21 07:57:30: Dodano plik zał. nr 10-.przedmiar robót.pdf
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 8 projekt umowy.doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 7.doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 6..doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 5.doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 4.doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 3.doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 2.doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 1 formularz oferty.doc
2014-08-21 07:54:19: Dodano plik SiWZ.pdf
2014-08-21 07:54:19: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

Remont drogi  gminnej Nr 116357R Trójczyce Podgaj
od km 0+326 do km 0+699 dz. nr 368 w m-ci Trójczyce i dz nr. 347 w m-ci Hnatkowice

 

 Data składania ofert:
2014-09-04 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-09-04 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2.38 MBPlik pdf
2. SiWZ 10.52 MBPlik pdf
3. Załącznik Nr 1 formularz oferty 53.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 28.50 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 3 35.00 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 4 34.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5 25.50 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 6. 40.50 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 7 34.00 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 8 projekt umowy 114.00 KbPlik doc
11. zał. nr 10-.przedmiar robót 120.83 KbPlik pdf
12. zał. nr 9 -dok. techniczna 11.71 MBPlik rar
13. specyfikacje techniczne 2.38 MBPlik rar
14. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 255.25 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-08-20 14:52:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-08-21 07:53:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2014-09-04 11:50:54

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-09-01 15:02:31: Dodano plik OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik mapa nr 3.pdf
Więcej >>>
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik mapa nr2.pdf
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik mapa nr 1.pdf
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik zal nr 6 -proj. umowy.doc
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik zał. nr 5 ośw. 24.doc
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik zal. nr 4-wykaz robót.doc
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik załącznik nr 3 -ośw. 22.doc
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik załącznik nr 2 -kosztorysy ofertowe.doc
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik zal nr 1-formularz oferty.doc
2014-08-12 14:39:32: Dodano plik SIWZ_IFE.II.271.13.2014.pdf
2014-08-12 14:09:42: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

 

Przebudowy i remonty dróg gminnych i wewnętrznych w roku 2014

 Data składania ofert:
2014-08-27 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-08-27 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 1.13 MBPlik pdf
2. SIWZ_IFE.II.271.13.2014 5.95 MBPlik pdf
3. zal nr 1-formularz oferty 36.00 KbPlik doc
4. załącznik nr 2 -kosztorysy ofertowe 121.50 KbPlik doc
5. załącznik nr 3 -ośw. 22 26.50 KbPlik doc
6. zal. nr 4-wykaz robót 30.00 KbPlik doc
7. zał. nr 5 ośw. 24 42.00 KbPlik doc
8. zal nr 6 -proj. umowy 75.50 KbPlik doc
9. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 249.21 KbPlik pdf
10. mapa nr 1 628.90 KbPlik pdf
11. mapa nr2 573.37 KbPlik pdf
12. mapa nr 3 1.13 MBPlik pdf
13. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 265.61 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-08-12 11:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-08-12 14:07:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2014-09-01 15:02:31

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-08-13 08:55:38: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

 

Pierwszy publiczny przetarg ustny (licytacja) ograniczony - na sprzedaż
dwóch poniżej nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo zagrodowe

Działka 147/2 - o pow. 0,2871 ha obręb Niziny
Działka 147/1 - o pow. 0,3676 ha obręb Niziny


 

 

 Data składania ofert:
2014-08-11 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-08-11 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 503.14 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-08-13 07:40:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-08-13 08:54:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-05-16 13:05:15: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf
 
 
 

Pierwszy publiczny przetarg ustny (licytacja) ograniczony - na sprzedaż
nieruchomości przeznaczonej pod inwestycje
Działka 289/5 - o pow. 5,4500 ha obręb Zadąbrowie

 Data składania ofert:
2014-07-15 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 930.02 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-05-16 08:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-05-16 13:04:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-07-14 15:13:57: Dodano plik Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej Nr 2.pdf
2014-07-11 12:22:42: Dodano plik Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.pdf
Więcej >>>
2014-07-10 15:14:20: Dodano plik Informacja o wyborze najkożystniejszej oferty.pdf
2014-07-07 15:07:54: Dodano plik Wyjaśnienie nr 3.pdf
2014-07-04 14:37:57: Dodano plik Wyjaśnienie nr 2.pdf
2014-07-04 14:37:57: Dodano plik Projekt umowy.pdf
2014-07-04 11:26:39: Dodano plik Wyjaśnienie nr 1.pdf
2014-07-04 11:26:39: Dodano plik Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2013.pdf
2014-07-04 11:26:39: Dodano plik Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ l GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku.pdf
2014-07-04 11:26:38: Dodano plik Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH IV kwartału 2013 roku.pdf
2014-07-04 11:26:38: Dodano plik Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013.pdf
2014-07-04 11:26:38: Dodano plik Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013.pdf
2014-07-04 11:26:38: Dodano plik Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014.pdf
2014-07-04 11:26:38: Dodano plik Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014.pdf
2014-07-04 11:26:38: Dodano plik Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH I kwartału 2014 roku.pdf
2014-07-04 11:26:38: Dodano plik Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ l GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku.pdf
2014-07-04 11:26:38: Dodano plik Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2014.pdf
2014-07-01 13:14:40: Dodano plik Uchwała Nr 117 3 72014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.pdf
2014-06-30 14:53:23: Dodano plik Uchwała NrXLIX_333_14 Rady Gminy Orły z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły.pdf
2014-06-30 14:49:33: Dodano plik UCHWAŁA Nr 11_4_2013 z dnia 16 stycznia 2014 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.pdf
2014-06-30 14:49:08: Dodano plik Uchwała Nr11-3-2013 z dnia 23 grudnia 2013 r Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.pdf
2014-06-30 14:48:37: Dodano plik Uchwała Nr 117-36-2014 z dnia 12 lutego 2014 r.Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.pdf
2014-06-30 14:48:12: Dodano plik Uchwała Nr 11-18-2013 z dnia 16 stycznia 2014 r.Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.pdf
2014-06-30 14:47:32: Dodano plik Uchwała Nr 11_19_1_2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.pdf
2014-06-30 14:46:58: Dodano plik Uchwała NrLI-347-14 Rady Gminy Orły z dnia 20 maja 2014r..pdf
2014-06-30 14:45:18: Dodano plik Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 850 000 zł.pdf
2014-06-30 14:43:53: Dodano plik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
2014-06-30 14:42:53: Dodano plik Załącznik Nr 2 ośw. art 24.doc
2014-06-30 14:42:09: Dodano plik Załącznik Nr 3.doc
2014-06-30 14:35:08: Dodano plik Załącznik Nr 1 ośw. art.44.doc
2014-06-30 14:34:27: Dodano plik formularz ofertowy.doc

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 850 000 złData składania ofert:
2014-07-08 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. formularz ofertowy 55.00 KbPlik doc
2. Załącznik nr 1 25.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 3 30.50 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 24.50 KbPlik doc
5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 6.76 MBPlik pdf
6. Ogłoszenie o zamówieniu 1.76 MBPlik pdf
7. Uchwała Nr LI-347-14 Rady Gminy Orły z dnia 20 maja 2014r. 330.69 KbPlik pdf
8. Uchwała Nr 11_19_1_2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 3.16 MBPlik pdf
9. Uchwała Nr 11-18-2013 z dnia 16 stycznia 2014 r.Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 832.92 KbPlik pdf
10. Uchwała Nr 117-36-2014 z dnia 12 lutego 2014 r.Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 1.04 MBPlik pdf
11. Uchwała Nr11-3-2013 z dnia 23 grudnia 2013 r Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 2.07 MBPlik pdf
12. UCHWAŁA Nr 11_4_2013 z dnia 16 stycznia 2014 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 1.68 MBPlik pdf
13. Uchwała NrXLIX_333_14 Rady Gminy Orły z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły 284.86 KbPlik pdf
14. Uchwała Nr 117 3 72014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 989.52 KbPlik pdf
15. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2014 775.97 KbPlik pdf
16. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ l GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku 764.28 KbPlik pdf
17. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH I kwartału 2014 roku 671.07 KbPlik pdf
18. Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 7.90 MBPlik pdf
19. Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 3.84 MBPlik pdf
20. Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 8.86 MBPlik pdf
21. Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 4.23 MBPlik pdf
22. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH IV kwartału 2013 roku 728.85 KbPlik pdf
23. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ l GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku 867.06 KbPlik pdf
24. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2013 563.28 KbPlik pdf
25. Wyjaśnienie nr 1 1.09 MBPlik pdf
26. Projekt umowy 1.64 MBPlik pdf
27. Wyjaśnienie nr 2 166.14 KbPlik pdf
28. Wyjaśnienie nr 3 206.51 KbPlik pdf
29. Informacja o wyborze najkożystniejszej oferty 270.66 KbPlik pdf
30. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej 398.14 KbPlik pdf
31. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej Nr 2 410.20 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-06-30 14:23:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-06-30 14:23:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2014-07-14 15:13:57

Rejestr zmian


Strona:
[1]
2
3

Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]