Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3


ZMIANY:
2014-10-17 12:39:36: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

 

Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony
- na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod inwestycje położonej na terenie
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Działka 289/7 - o pow. 4,5569 ha obręb Zadąbrowie

 

 Data składania ofert:
2014-12-11 15:15:00
Data wpłaty wadium:
2014-12-11 15:15:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 916.07 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-10-17 10:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-10-17 12:38:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-10-17 15:05:09: Dodano plik Uchwała Nr 11 36 1 2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.pdf
2014-10-17 15:05:09: Dodano plik Uchwała NrLV 366 14 Rady Gminy Orły z dnia 29 lipca 201 4 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły.pdf
Więcej >>>
2014-10-17 15:05:09: Dodano plik Uchwała NrLV36414 Rady Gminy Orły z dnia 29 lipca 2014r w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gminie Orły finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżet.pdf
2014-10-17 15:05:09: Dodano plik Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.pdf
2014-10-17 15:05:09: Dodano plik załącznik nr 4 projekt Umowy.doc
2014-10-17 15:05:09: Dodano plik Załącznik Nr 3.doc
2014-10-17 15:05:09: Dodano plik Załącznik Nr 2 ośw. art 24.doc
2014-10-17 15:05:09: Dodano plik Załącznik Nr 1 ośw. art.44.doc
2014-10-17 15:05:09: Dodano plik formularz cenowy.doc
2014-10-17 15:05:09: Dodano plik SIWZ.pdf
2014-10-17 15:05:09: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGOW W
WYSOKOŚCI 780 000 ZŁData składania ofert:
2014-10-27 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 1.93 MBPlik pdf
2. SIWZ 7.24 MBPlik pdf
3. formularz cenowy 50.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 1 ośw. art.44 25.50 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 2 ośw. art 24 24.50 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 3 30.50 KbPlik doc
7. załącznik nr 4 projekt Umowy 58.50 KbPlik doc
8. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach 291.72 KbPlik pdf
9. Uchwała NrLV36414 Rady Gminy Orły z dnia 29 lipca 2014r w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gminie Orły finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżet 302.44 KbPlik pdf
10. Uchwała NrLV 366 14 Rady Gminy Orły z dnia 29 lipca 201 4 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły 4.29 MBPlik pdf
11. Uchwała Nr 11 36 1 2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 3.19 MBPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-10-17 15:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-10-17 15:00:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-09-24 08:37:01: Usunięto plik Załącznik do siwz nr 2 oświadczenie art .22.doc
2014-09-24 08:36:39: Dodano plik Załącznik do siwz nr 2 oświadczenie art .22.doc
Więcej >>>
2014-09-17 14:42:26: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

 

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż poniżej opisanej nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne, stanowiącej własność Gminy Orły
dzi. ewid. 1 obręb Niziny 0,9697 ha

 Data składania ofert:
2014-10-13 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-10-13 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 445.14 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-09-17 12:40:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-09-17 14:40:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2014-09-24 08:37:01

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-10-24 11:03:41: Dodano plik Informacja o niezawarciu umowy.pdf
2014-10-14 10:22:48: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2014-10-07 12:03:35: Dodano plik Wyjaśnienie nr_1.pdf
2014-09-24 08:40:35: Dodano plik PT przebudowy.rar
2014-09-24 08:39:09: Dodano plik pozwolenie na budowę.pdf
2014-09-24 08:38:43: Dodano plik przedmiary.pdf
2014-09-24 08:38:21: Dodano plik Załącznik nr 5 projekt umowy.doc
2014-09-24 08:37:59: Dodano plik zał.nr 4 oświadczenie.doc
2014-09-24 08:37:35: Dodano plik Załącznik do siwz nr 3 wyk. robót.doc
2014-09-24 08:37:14: Dodano plik Załącznik do siwz nr 2 oświadczenie art .22.doc
2014-09-24 08:36:21: Dodano plik Załącznik nr 1 formularz oferty.doc
2014-09-24 08:35:39: Dodano plik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
2014-09-24 08:35:16: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku gospodarczego Data składania ofert:
2014-10-08 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-10-08 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1.60 MBPlik pdf
2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 6.01 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 1 formularz oferty 37.00 KbPlik doc
4. Załącznik do siwz nr 2 oświadczenie art .22 28.50 KbPlik doc
5. Załącznik do siwz nr 3 wyk. robót 31.00 KbPlik doc
6. zał.nr 4 oświadczenie 43.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 projekt umowy 42.50 KbPlik doc
8. przedmiary 1.75 MBPlik pdf
9. pozwolenie na budowę 710.32 KbPlik pdf
10. PT przebudowy 5.58 MBPlik rar
11. Wyjaśnienie nr_1 391.41 KbPlik pdf
12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 342.21 KbPlik pdf
13. Informacja o niezawarciu umowy 210.35 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-09-24 08:34:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-09-24 08:34:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-10-23 15:03:33: Dodano plik zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
2014-09-23 14:01:49: Dodano plik wyjaśnienie nr 1.pdf
Więcej >>>
2014-09-15 15:01:13: Dodano plik Za--cznik nr 10 do SIWZ Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji.docx
2014-09-15 15:01:13: Dodano plik Za--cznik nr 9 do SIWZ Wykaz części zamówienia, podwykonawcy.docx
2014-09-15 15:01:13: Dodano plik Za-cznik nr 8 do SIWZ - umowa z wykonawcą ORŁY.docx
2014-09-15 15:00:26: Dodano plik Za--cznik nr 7 do SIWZ Oswiadczenie grupa kapita-owa.docx
2014-09-15 15:00:26: Dodano plik Za--cznik nr 6 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o braku podstaw.docx
2014-09-15 15:00:26: Dodano plik Za--cznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw i us-ug.docx
2014-09-15 15:00:26: Dodano plik Za--cznik nr 4 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków.docx
2014-09-15 15:00:26: Dodano plik Za--cznik nr 3 do SIWZ Kosztorys ofertowy.docx
2014-09-15 15:00:26: Dodano plik Za--cznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty-1.docx
2014-09-15 15:00:26: Dodano plik Za-cznik nr 1 do SIWZ specyfikacja dostaw i usług.doc
2014-09-15 14:59:58: Dodano plik SIWZ.IFE.II271.18.2014i.pdf
2014-09-15 14:58:26: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMUWIENIU.pdf

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
oraz wyrównanie szans mieszkańców w gminie Orły

 

 Data składania ofert:
2014-09-26 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-09-26 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMUWIENIU 1.51 MBPlik pdf
2. SIWZ.IFE.II271.18.2014i 8.48 MBPlik pdf
3. Za-cznik nr 1 do SIWZ specyfikacja dostaw i usług 268.50 KbPlik doc
4. Za--cznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty-1. 144.31 KbPlik doc
5. Za--cznik nr 3 do SIWZ Kosztorys ofertowy. 150.81 KbPlik doc
6. Za--cznik nr 4 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków. 146.78 KbPlik doc
7. Za--cznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw i us-ug. 147.35 KbPlik doc
8. Za--cznik nr 6 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o braku podstaw. 146.83 KbPlik doc
9. Za--cznik nr 7 do SIWZ Oswiadczenie grupa kapita-owa. 147.96 KbPlik doc
10. Za-cznik nr 8 do SIWZ - umowa z wykonawcą ORŁY. 61.24 KbPlik doc
11. Za--cznik nr 9 do SIWZ Wykaz części zamówienia, podwykonawcy. 146.93 KbPlik doc
12. Za--cznik nr 10 do SIWZ Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji. 146.98 KbPlik doc
13. wyjaśnienie nr 1 289.41 KbPlik pdf
14. Zawiadomienie o wyborze oferty 277.57 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-09-15 13:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-09-15 14:53:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2014-10-23 15:03:33

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-10-13 12:58:52: Dodano plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
2014-09-24 13:34:04: Dodano plik Załacznik nr 6 po modyfikacji.pdf
Więcej >>>
2014-09-24 13:33:37: Dodano plik Wyjaśnienie nr 2.pdf
2014-09-24 12:59:42: Usunięto plik Zmodyfikowany załącznik nr 6.pdf
2014-09-23 14:04:41: Dodano plik Zmodyfikowany załącznik nr 6.pdf
2014-09-23 14:04:17: Dodano plik Wyjaśnienie nr1.pdf
2014-09-10 08:15:02: Dodano plik OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc
2014-09-10 08:14:43: Dodano plik lokalizacja -plan sytacyjny.pdf
2014-09-10 08:14:21: Dodano plik zał. nr 6 kosztorys ofertowy.doc
2014-09-10 08:14:01: Dodano plik Załącznik nr 5 projekt umowy.doc
2014-09-10 08:13:39: Dodano plik zał.nr 4 oświadczenie.doc
2014-09-10 08:13:14: Dodano plik Załącznik do siwz nr 3 wyk. robót.doc
2014-09-10 08:12:58: Dodano plik Załącznik do siwz nr 2 oświadczenie art .22.doc
2014-09-10 08:12:34: Dodano plik Załącznik nr 1 formularz oferty.doc
2014-09-10 08:11:32: Dodano plik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
2014-09-10 08:11:08: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej nr l 16374 R w m-ci Walawa
Etap II od km 0+ 046 0+ 136Data składania ofert:
2014-09-24 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1.28 MBPlik pdf
2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 5.19 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 1 formularz oferty 37.00 KbPlik doc
4. Załącznik do siwz nr 2 oświadczenie art .22 28.50 KbPlik doc
5. Załącznik do siwz nr 3 wyk. robót 31.00 KbPlik doc
6. zał.nr 4 oświadczenie 44.00 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 projekt umowy 64.00 KbPlik doc
8. zał. nr 6 kosztorys ofertowy 43.00 KbPlik doc
9. lokalizacja -plan sytacyjny 874.77 KbPlik pdf
10. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 180.50 KbPlik doc
11. wyjaśnienie nr 1 240.31 KbPlik pdf
12. Wyjaśnienie nr 2 219.68 KbPlik pdf
13. Załacznik nr 6 po modyfikacji 355.62 KbPlik pdf
14. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 396.88 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-09-10 08:09:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-09-10 08:10:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2014-10-13 12:58:52

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-09-19 15:30:38: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
2014-09-18 12:04:00: Dodano plik Wyjaśninie Nr 1.pdf
Więcej >>>
2014-09-04 16:44:14: Dodano plik zał. nr 10-.przedmiar robót.pdf
2014-09-04 16:39:12: Dodano plik specyfikacje techniczne.rar
2014-09-04 16:39:12: Dodano plik zał. nr 9 -dok. techniczna.rar
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik Załącznik Nr 8 projekt umowy.doc
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik Załącznik Nr 7.doc
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik Załącznik Nr 6..doc
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik Załącznik Nr 5.doc
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik Załącznik Nr 4.doc
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik Załącznik Nr 3.doc
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik Załącznik Nr 2.doc
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik Załącznik Nr 1 formularz oferty.doc
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik SIWZ.II.271.15.2014.pdf
2014-09-04 16:26:43: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

II przetarg Remont drogi  gminnej nr 116357R Trójczyce Podgaj od km 0+326 do km 0+699 dz. nr 368 w m-ci Trójczyce i dz. nr. 347 w m-ci Hnatkowice

 Data składania ofert:
2014-09-19 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-09-19 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2.63 MBPlik pdf
2. SIWZ.II.271.15.2014 10.93 MBPlik pdf
3. Załącznik Nr 1 formularz oferty 53.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 29.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 3 35.00 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 4 34.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5 25.50 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 6. 40.50 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 7 34.50 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 8 projekt umowy 114.50 KbPlik doc
11. zał. nr 9 -dok. techniczna 11.71 MBPlik rar
12. specyfikacje techniczne 2.38 MBPlik rar
13. zał. nr 10-.przedmiar robót 120.83 KbPlik pdf
14. Wyjaśninie Nr 1 576.75 KbPlik pdf
15. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 340.55 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-09-04 14:55:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-09-04 16:22:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2014-09-19 15:30:38

Rejestr zmian

Przetarg ograniczony

ZMIANY:
2014-07-09 08:13:41: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

 

Pierwszy publiczny przetarg ustny (licytacja) ograniczony - na sprzedaż
nieruchomości przeznaczonej pod inwestycje
Działka 289/7 - o pow. 4,5569 ha obręb Zadąbrowie

 

 


Czas trwania zamówienia: 2014-09-11

Rodzaj procedury:

Termin składania wniosków:
2014-09-05 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-09-05 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 2.39 MBPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-07-09 07:30:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-07-09 07:59:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-09-04 11:50:54: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf
2014-08-21 07:57:59: Dodano plik specyfikacje techniczne.rar
Więcej >>>
2014-08-21 07:57:30: Dodano plik zał. nr 9 -dok. techniczna.rar
2014-08-21 07:57:30: Dodano plik zał. nr 10-.przedmiar robót.pdf
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 8 projekt umowy.doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 7.doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 6..doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 5.doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 4.doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 3.doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 2.doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 1 formularz oferty.doc
2014-08-21 07:54:19: Dodano plik SiWZ.pdf
2014-08-21 07:54:19: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

Remont drogi  gminnej Nr 116357R Trójczyce Podgaj
od km 0+326 do km 0+699 dz. nr 368 w m-ci Trójczyce i dz nr. 347 w m-ci Hnatkowice

 

 Data składania ofert:
2014-09-04 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-09-04 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2.38 MBPlik pdf
2. SiWZ 10.52 MBPlik pdf
3. Załącznik Nr 1 formularz oferty 53.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 28.50 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 3 35.00 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 4 34.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5 25.50 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 6. 40.50 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 7 34.00 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 8 projekt umowy 114.00 KbPlik doc
11. zał. nr 10-.przedmiar robót 120.83 KbPlik pdf
12. zał. nr 9 -dok. techniczna 11.71 MBPlik rar
13. specyfikacje techniczne 2.38 MBPlik rar
14. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 255.25 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-08-20 14:52:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-08-21 07:53:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2014-09-04 11:50:54

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-09-01 15:02:31: Dodano plik OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik mapa nr 3.pdf
Więcej >>>
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik mapa nr2.pdf
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik mapa nr 1.pdf
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik zal nr 6 -proj. umowy.doc
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik zał. nr 5 ośw. 24.doc
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik zal. nr 4-wykaz robót.doc
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik załącznik nr 3 -ośw. 22.doc
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik załącznik nr 2 -kosztorysy ofertowe.doc
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik zal nr 1-formularz oferty.doc
2014-08-12 14:39:32: Dodano plik SIWZ_IFE.II.271.13.2014.pdf
2014-08-12 14:09:42: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

 

Przebudowy i remonty dróg gminnych i wewnętrznych w roku 2014

 Data składania ofert:
2014-08-27 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-08-27 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 1.13 MBPlik pdf
2. SIWZ_IFE.II.271.13.2014 5.95 MBPlik pdf
3. zal nr 1-formularz oferty 36.00 KbPlik doc
4. załącznik nr 2 -kosztorysy ofertowe 121.50 KbPlik doc
5. załącznik nr 3 -ośw. 22 26.50 KbPlik doc
6. zal. nr 4-wykaz robót 30.00 KbPlik doc
7. zał. nr 5 ośw. 24 42.00 KbPlik doc
8. zal nr 6 -proj. umowy 75.50 KbPlik doc
9. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 249.21 KbPlik pdf
10. mapa nr 1 628.90 KbPlik pdf
11. mapa nr2 573.37 KbPlik pdf
12. mapa nr 3 1.13 MBPlik pdf
13. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 265.61 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-08-12 11:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-08-12 14:07:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2014-09-01 15:02:31

Rejestr zmian


Strona:
[1]
2
3

Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]