Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5


ZMIANY:
2015-03-25 09:28:39: Dodano plik Walawa 1.pdf

Wójt Gminy Orły ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż poniżej opisanej nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne stanowiącej własność Gminy Orły

Lokalizacja miejscowość Walawa

 Data składania ofert:
Data wpłaty wadium:
2015-04-24 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu 551.97 KbPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2015-03-25 09:19:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2015-03-25 09:19:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2015-03-25 09:28:39

Rejestr zmian


ZMIANY:
2016-05-10 13:06:51: Dodano plik Ogłoszenie o przetargu.pdf
Wójt Gminy Orły ogłasza:
drugi publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż poniżej opisanych nieruchomościprzeznaczonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orły w Terenach przewidzianych pod uprawy rolne, stanowiącej własność Gminy Orły,
nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
261/5 o pow. 0,1300 ha położonej w Trójczycach gmina Orły 
256/2 o pow. 0,1000 ha położonej w Trójczycach gmina Orły 


Data składania ofert:
Data wpłaty wadium:
2016-05-14 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu 1009.31 KbPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2016-05-10 13:04:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2016-05-10 13:04:00
Zatwierdził do publikacji: UG ORŁY
Data: 2016-05-10
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2016-05-10 13:06:51

Rejestr zmian


ZMIANY:
2016-05-23 14:07:17: Usunięto plik Załącznik Nr 7 projekt umowy tekst zmieniony1.doc
2016-05-23 14:07:08: Usunięto plik PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej przedmiar tekst zmieniony1.pdf
Więcej >>>
2016-05-23 14:05:17: Dodano plik PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej przedmiar tekst zmieniony1.pdf
2016-05-23 14:05:17: Dodano plik Załącznik Nr 7 projekt umowy tekst zmieniony1.doc
2015-03-25 09:31:53: Dodano plik walawa 2.pdf

Wójt Gminy Orły ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne stanowiącej własność Gminy Orły

Lokalizacja miejscowość WlawaData składania ofert:
Data wpłaty wadium:
2015-04-24 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu 521.30 KbPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2015-03-25 09:31:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2015-03-25 09:31:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2016-05-23 14:07:17

Rejestr zmian


ZMIANY:
2016-05-24 09:07:24: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

Przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN,
Podstrefa Przemyśl, Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie",
działka ewid. Nr 289/14Data składania ofert:
2016-07-19 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-07-19 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 685.75 KbPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2016-05-24 09:04:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2016-05-24 09:05:00
Zatwierdził do publikacji: UG ORŁY
Data: 2016-05-24
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2016-05-24 09:07:24

Rejestr zmian


ZMIANY:
2016-06-28 14:15:32: Dodano plik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf
2016-06-16 14:27:08: Dodano plik POWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Więcej >>>
2016-06-06 15:59:33: Dodano plik WYJAŚNIENIE.pdf
2016-05-23 14:06:49: Dodano plik PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej przedmiar tekst zmieniony1.pdf
2016-05-23 14:06:28: Dodano plik Załącznik Nr 7 projekt umowy tekst zmieniony1.doc
2016-05-23 14:03:41: Dodano plik Powiadomienia o zmiane SIWZ_IFE.II.271.0320164.pdf
2016-05-23 14:03:12: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2016-05-23 09:03:12: Dodano plik Projekt budowlany.rar
2016-05-23 09:02:45: Usunięto plik Projekt budowlany.rar
2016-05-20 15:11:04: Dodano plik SST.rar
2016-05-20 15:10:25: Dodano plik Projekt budowlany.rar
2016-05-20 15:08:05: Dodano plik Załącznik Nr 7 projekt umowy.doc
2016-05-20 15:08:05: Dodano plik Zalacznik Nr 6 Wzór oferty na roboty budowlane.docx
2016-05-20 15:08:05: Dodano plik Zalacznik Nr 5 Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.doc
2016-05-20 15:08:05: Dodano plik Załącznik Nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx
2016-05-20 15:08:05: Dodano plik Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
2016-05-20 15:08:05: Dodano plik Załącznik Nr 2 wykaz robót budowlanych.doc
2016-05-20 15:08:05: Dodano plik Zalacznik Nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
2016-05-20 15:07:17: Dodano plik SIWZ_IFE.II.271.032016.pdf
2016-05-20 15:06:44: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
Przebudowa drogi gminnej nr 116370R Hnatkowice - Górka w km 0+142-0+678 wraz z przebudową przepustu w km 0+215 w miejscowości Hnatkowice


Data składania ofert:
2016-06-06 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-06-06 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ_IFE.II.271.032016 5.06 MBPlik pdf
2. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 46.50 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. 29.04 KbPlik doc
4. Zalacznik Nr 5 Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 36.50 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 2 wykaz robót budowlanych 36.00 KbPlik doc
6. Zalacznik Nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków 32.50 KbPlik doc
7. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1.77 MBPlik pdf
8. Zalacznik Nr 6 Wzór oferty na roboty budowlane. 24.16 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 7 projekt umowy 117.00 KbPlik doc
10. Projekt budowlany 3.68 MBPlik rar
11. SST 3.54 MBPlik rar
12. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 240.95 KbPlik pdf
13. Powiadomienia o zmiane SIWZ_IFE.II.271.0320164 339.79 KbPlik pdf
14. Załącznik Nr 7 projekt umowy tekst zmieniony1 117.50 KbPlik doc
15. PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej przedmiar tekst zmieniony1 435.31 KbPlik pdf
16. WYJAŚNIENIE 346.32 KbPlik pdf
17. POWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej 87.20 KbPlik pdf
18. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 526.75 KbPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2016-05-20 15:04:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2016-05-20 15:04:00
Zatwierdził do publikacji: UG ORŁY
Data: 2016-05-20
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2016-06-28 14:15:32

Rejestr zmian


ZMIANY:
2016-02-24 10:37:17: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

Wójt Gminy Orły ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne, stanowiącej własność Gminy Orły
Obręb Nizny dz. Ewid. 267/1

 


Data składania ofert:
2016-03-23 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-02-23 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 346.72 KbPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2016-02-24 09:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2016-02-24 10:32:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2016-02-24 10:37:17

Rejestr zmian


ZMIANY:
2016-02-24 10:45:07: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf
Wójt Gminy Orły ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne, stanowiącej własność Gminy Orły
Obręb Trójczyce dz. Ewid. 261/5
Obręb Trójczyce dz. Ewid. 256/2


Data składania ofert:
2016-03-23 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-03-23 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 374.76 KbPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2016-02-24 08:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2016-02-24 10:44:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2016-02-24 10:45:07

Rejestr zmian


ZMIANY:
2016-03-22 14:30:01: Dodano plik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf
2016-03-18 14:19:38: Dodano plik Wyjaśnienie nr 1.pdf
Więcej >>>
2016-03-14 12:09:04: Dodano plik zalacznik nr 7 grupy kapitalowe.doc
2016-03-14 12:09:04: Dodano plik zalacznik nr 6 projek umowy.doc
2016-03-11 14:56:17: Dodano plik zalacznik nr 7 grupy kapitalowe.doc
2016-03-11 14:56:17: Dodano plik zalacznik nr 6 projek umowy.doc
2016-03-11 14:56:17: Dodano plik zalacznik nr 5 wykaz wykonanych usług.doc
2016-03-11 14:56:17: Dodano plik zalacznik nr 4 wykaz sprzetu.doc
2016-03-11 14:56:17: Dodano plik zalacznik nr 3 oswiadczenie art.24.doc
2016-03-11 14:56:17: Dodano plik zalacznik nr 2 oswiadczenie z art. 22.doc
2016-03-11 14:56:16: Dodano plik zalacznik nr 1 formularz oferty.doc
2016-03-11 14:56:16: Dodano plik SIWZ.doc
2016-03-11 14:56:16: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ORŁY

Data składania ofert:
2016-03-21 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-03-21 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 1.83 MBPlik pdf
2. SIWZ 361.00 KbPlik doc
3. zalacznik nr 1 formularz oferty 61.50 KbPlik doc
4. zalacznik nr 2 oswiadczenie z art. 22 31.00 KbPlik doc
5. zalacznik nr 3 oswiadczenie art.24 35.50 KbPlik doc
6. zalacznik nr 4 wykaz sprzetu 37.50 KbPlik doc
7. zalacznik nr 5 wykaz wykonanych usług 38.50 KbPlik doc
8. zalacznik nr 6 projek umowy 83.50 KbPlik doc
9. zalacznik nr 7 grupy kapitalowe 34.50 KbPlik doc
10. zalacznik nr 6 projek umowy 83.50 KbPlik doc
11. zalacznik nr 7 grupy kapitalowe 34.50 KbPlik doc
12. Wyjaśnienie nr 1 386.22 KbPlik pdf
13. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 296.08 KbPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2016-03-11 14:53:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2016-03-11 14:53:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2016-03-22 14:30:01

Rejestr zmian


Wójt Gminy Orły ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie lokalu położonego we wsi Kaszyce w Domu Ludowym, działka 46/9 - powierzchnia użytkowa 69,27m2 - przeznaczenie lokalu sklep spożywczo-przemysłowy
 


Data składania ofert:
2016-02-15 14:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU + PROJEKT UMOWY 2.65 MBPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2016-01-13 13:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2016-01-13 13:41:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2016-01-13 13:43:41

Rejestr zmian


ZMIANY:
2015-10-21 11:34:51: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf


Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym Ośrodku Zdrowia 
przeznaczonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Orły w Terenach przewidzianych pod budownictwo zagrodowe, stanowiących własność Gminy Orły

147/2 o pow.0.2871 ha położonej w Nizinach gmina Orły

 Data składania ofert:
2015-11-23 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-11-23 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 465.11 KbPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2015-10-21 08:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2015-10-21 11:33:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2015-10-21 11:34:51

Rejestr zmian


Strona:
[1]
2
3
4
5

Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.