Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5


ZMIANY:
2015-03-25 09:28:39: Dodano plik Walawa 1.pdf

Wójt Gminy Orły ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż poniżej opisanej nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne stanowiącej własność Gminy Orły

Lokalizacja miejscowość Walawa

 Data składania ofert:
Data wpłaty wadium:
2015-04-24 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu 551.97 KbPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2015-03-25 09:19:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2015-03-25 09:19:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2015-03-25 09:28:39

Rejestr zmian


ZMIANY:
2015-03-25 09:31:53: Dodano plik walawa 2.pdf

Wójt Gminy Orły ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne stanowiącej własność Gminy Orły

Lokalizacja miejscowość WlawaData składania ofert:
Data wpłaty wadium:
2015-04-24 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu 521.30 KbPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2015-03-25 09:31:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2015-03-25 09:31:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2015-03-25 09:31:53

Rejestr zmian


ZMIANY:
2016-02-24 10:45:07: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf
Wójt Gminy Orły ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne, stanowiącej własność Gminy Orły
Obręb Trójczyce dz. Ewid. 261/5
Obręb Trójczyce dz. Ewid. 256/2


Data składania ofert:
2016-03-23 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-03-23 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 374.76 KbPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2016-02-24 08:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2016-02-24 10:44:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2016-02-24 10:45:07

Rejestr zmian


ZMIANY:
2016-02-24 10:37:17: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

Wójt Gminy Orły ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod uprawy rolne, stanowiącej własność Gminy Orły
Obręb Nizny dz. Ewid. 267/1

 


Data składania ofert:
2016-03-23 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-02-23 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 346.72 KbPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2016-02-24 09:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2016-02-24 10:32:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2016-02-24 10:37:17

Rejestr zmian


ZMIANY:
2016-03-22 14:30:01: Dodano plik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf
2016-03-18 14:19:38: Dodano plik Wyjaśnienie nr 1.pdf
Więcej >>>
2016-03-14 12:09:04: Dodano plik zalacznik nr 7 grupy kapitalowe.doc
2016-03-14 12:09:04: Dodano plik zalacznik nr 6 projek umowy.doc
2016-03-11 14:56:17: Dodano plik zalacznik nr 7 grupy kapitalowe.doc
2016-03-11 14:56:17: Dodano plik zalacznik nr 6 projek umowy.doc
2016-03-11 14:56:17: Dodano plik zalacznik nr 5 wykaz wykonanych usług.doc
2016-03-11 14:56:17: Dodano plik zalacznik nr 4 wykaz sprzetu.doc
2016-03-11 14:56:17: Dodano plik zalacznik nr 3 oswiadczenie art.24.doc
2016-03-11 14:56:17: Dodano plik zalacznik nr 2 oswiadczenie z art. 22.doc
2016-03-11 14:56:16: Dodano plik zalacznik nr 1 formularz oferty.doc
2016-03-11 14:56:16: Dodano plik SIWZ.doc
2016-03-11 14:56:16: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ORŁY

Data składania ofert:
2016-03-21 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-03-21 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 1.83 MBPlik pdf
2. SIWZ 361.00 KbPlik doc
3. zalacznik nr 1 formularz oferty 61.50 KbPlik doc
4. zalacznik nr 2 oswiadczenie z art. 22 31.00 KbPlik doc
5. zalacznik nr 3 oswiadczenie art.24 35.50 KbPlik doc
6. zalacznik nr 4 wykaz sprzetu 37.50 KbPlik doc
7. zalacznik nr 5 wykaz wykonanych usług 38.50 KbPlik doc
8. zalacznik nr 6 projek umowy 83.50 KbPlik doc
9. zalacznik nr 7 grupy kapitalowe 34.50 KbPlik doc
10. zalacznik nr 6 projek umowy 83.50 KbPlik doc
11. zalacznik nr 7 grupy kapitalowe 34.50 KbPlik doc
12. Wyjaśnienie nr 1 386.22 KbPlik pdf
13. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 296.08 KbPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2016-03-11 14:53:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2016-03-11 14:53:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2016-03-22 14:30:01

Rejestr zmian


ZMIANY:
2016-02-24 15:02:09: Dodano plik unieważnienie postępowania.pdf
2016-02-17 14:42:31: Dodano plik Modyfikacja Nr 1.pdf
Więcej >>>
2016-02-13 14:22:03: Dodano plik zalacznik_nr_5_wykaz_wykonanych_us+éug.doc
2016-02-13 14:22:03: Dodano plik zalacznik nr 7 grupy kapitalowe.doc
2016-02-13 14:22:03: Dodano plik zalacznik nr 6 projek umowy.doc
2016-02-13 14:22:03: Dodano plik zalacznik nr 4 wykaz sprzetu.doc
2016-02-13 14:22:03: Dodano plik zalacznik nr 3 oswiadczenie art.24.doc
2016-02-13 14:22:03: Dodano plik zalacznik nr 2 oswiadczenie z art. 22.doc
2016-02-13 14:22:03: Dodano plik zalacznik nr 1 formularz oferty.doc
2016-02-13 14:22:03: Dodano plik SIWZ Odpady 2016-2017.pdf
2016-02-13 14:22:03: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Wójt Gminy Orły ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Orły, w tym prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych w obiektach użyteczności publicznej;
Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z działalnością jednostek organizacyjnych Gminy. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, w tym zestawienia tabelaryczne szacunkowych ilości odpadów wytwarzanych w obiektach użyteczności publicznej
i w jednostkach organizacyjnych gminy zawiera SIWZ


Data składania ofert:
2016-02-22 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-02-22 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu 186.77 KbPlik pdf
2. SIWZ Odpady 2016-2017 746.82 KbPlik pdf
3. zalacznik nr 1 formularz oferty 60.50 KbPlik doc
4. zalacznik nr 2 oswiadczenie z art. 22 31.00 KbPlik doc
5. zalacznik nr 3 oswiadczenie art.24 35.50 KbPlik doc
6. zalacznik nr 4 wykaz sprzetu 37.50 KbPlik doc
7. zalacznik nr 6 projek umowy 83.00 KbPlik doc
8. zalacznik nr 7 grupy kapitalowe 34.50 KbPlik doc
9. zalacznik_nr_5_wykaz_wykonanych_us+éug 38.50 KbPlik doc
10. Modyfikacja Nr 1 208.37 KbPlik pdf
11. unieważnienie postępowania 267.68 KbPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2016-02-12 14:17:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2016-02-13 14:17:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2016-02-24 15:02:09

Rejestr zmian


Wójt Gminy Orły ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie lokalu położonego we wsi Kaszyce w Domu Ludowym, działka 46/9 - powierzchnia użytkowa 69,27m2 - przeznaczenie lokalu sklep spożywczo-przemysłowy
 


Data składania ofert:
2016-02-15 14:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU + PROJEKT UMOWY 2.65 MBPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2016-01-13 13:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2016-01-13 13:41:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2016-01-13 13:43:41

Rejestr zmian


ZMIANY:
2016-01-22 12:03:49: Dodano plik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf
2016-01-12 12:59:00: Dodano plik Załącznik Nr 5 do SIWZ poprawiony.doc
Więcej >>>
2016-01-12 12:55:52: Dodano plik WYJAŚNIENIE Nr 1.pdf
2016-01-08 14:45:06: Dodano plik Załącznik Nr 7 do SIWZ po modyfikacji.docx
2016-01-08 14:45:06: Dodano plik Modyfikacja nr 1 SIWZ.pdf
2016-01-07 14:05:08: Dodano plik Załącznik Nr 12 do SIWZ.doc
2016-01-07 14:05:08: Dodano plik Załącznik Nr 11 do SIWZ.doc
2016-01-07 14:05:08: Dodano plik Załącznik Nr 10 do SIWZ.doc
2016-01-07 14:05:08: Dodano plik Załącznik Nr 9 do SIWZ.doc
2016-01-07 14:05:08: Dodano plik Załącznik Nr 8 do SIWZ.doc
2016-01-07 14:05:08: Dodano plik Załącznik Nr 7 do SIWZ.docx
2016-01-07 14:05:08: Dodano plik Załącznik Nr 6 do SIWZ.doc
2016-01-07 14:05:08: Dodano plik Załącznik Nr 5 do SIWZ.doc
2016-01-07 14:05:08: Dodano plik Załącznik nr 4 do SIWZ.doc
2016-01-07 14:05:08: Dodano plik Załącznik 3a do SIWZ.doc
2016-01-07 14:05:08: Dodano plik Załącznik Nr 3.doc
2016-01-07 14:05:08: Dodano plik Załącznik Nr 2.doc
2016-01-07 14:05:07: Dodano plik Załcznik nr 1- formularz ofertowy.doc
2016-01-07 14:05:07: Dodano plik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
2016-01-07 14:05:07: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej
wZespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi
w Orłach


Data składania ofert:
2016-01-14 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 6.86 MBPlik pdf
2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 24.91 MBPlik pdf
3. Załcznik nr 1- formularz ofertowy 323.50 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 26.50 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 3 27.00 KbPlik doc
6. Załącznik 3a do SIWZ 27.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 4 do SIWZ 35.00 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 5 do SIWZ 50.50 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 6 do SIWZ 34.00 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 7 do SIWZ. 12.45 KbPlik doc
11. Załącznik Nr 8 do SIWZ 53.00 KbPlik doc
12. Załącznik Nr 9 do SIWZ 106.00 KbPlik doc
13. Załącznik Nr 10 do SIWZ 29.50 KbPlik doc
14. Załącznik Nr 11 do SIWZ 31.50 KbPlik doc
15. Załącznik Nr 12 do SIWZ 29.00 KbPlik doc
16. Modyfikacja nr 1 SIWZ 314.11 KbPlik pdf
17. Załącznik Nr 7 do SIWZ po modyfikacji. 12.76 KbPlik doc
18. WYJAŚNIENIE Nr 1 930.06 KbPlik pdf
19. Załącznik Nr 5 do SIWZ poprawiony 50.50 KbPlik doc
20. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1.43 MBPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2016-01-07 14:02:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2016-01-07 14:02:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2016-01-22 12:03:49

Rejestr zmian


ZMIANY:
2015-10-21 11:34:51: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf


Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym Ośrodku Zdrowia 
przeznaczonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Orły w Terenach przewidzianych pod budownictwo zagrodowe, stanowiących własność Gminy Orły

147/2 o pow.0.2871 ha położonej w Nizinach gmina Orły

 Data składania ofert:
2015-11-23 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-11-23 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 465.11 KbPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2015-10-21 08:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2015-10-21 11:33:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2015-10-21 11:34:51

Rejestr zmian


ZMIANY:
2015-09-23 07:49:22: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

 

Wójt Gminy Orły ogłasza:
drugi publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony - na sprzedaż poniżej opisanej nieruchomości przeznaczonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orły w Terenach, jako tereny rolne stanowiących własność Gminy Orły.
Pierwszy przetarg w dniu 11 sierpnia 2015r. zakończył się wynikiem negatywnym.Data składania ofert:
2015-10-23 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-10-19 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 475.56 KbPlik pdf
Wytworzył: UG ORŁY
Data: 2015-09-18 07:49:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2015-09-23 07:49:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2015-09-23 07:49:22

Rejestr zmian


Strona:
[1]
2
3
4
5

Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.