Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2

Przetarg ograniczony

ZMIANY:
2014-07-09 08:13:41: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

 

Pierwszy publiczny przetarg ustny (licytacja) ograniczony - na sprzedaż
nieruchomości przeznaczonej pod inwestycje
Działka 289/7 - o pow. 4,5569 ha obręb Zadąbrowie

 

 


Czas trwania zamówienia: 2014-09-11

Rodzaj procedury:

Termin składania wniosków:
2014-09-05 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-09-05 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 2.39 MBPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-07-09 07:30:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-07-09 07:59:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-08-21 07:57:59: Dodano plik specyfikacje techniczne.rar
2014-08-21 07:57:30: Dodano plik zał. nr 9 -dok. techniczna.rar
Więcej >>>
2014-08-21 07:57:30: Dodano plik zał. nr 10-.przedmiar robót.pdf
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 8 projekt umowy.doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 7.doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 6..doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 5.doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 4.doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 3.doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 2.doc
2014-08-21 07:55:30: Dodano plik Załącznik Nr 1 formularz oferty.doc
2014-08-21 07:54:19: Dodano plik SiWZ.pdf
2014-08-21 07:54:19: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

Remont drogi  gminnej Nr 116357R Trójczyce Podgaj
od km 0+326 do km 0+699 dz. nr 368 w m-ci Trójczyce i dz nr. 347 w m-ci Hnatkowice

 

 Data składania ofert:
2014-09-04 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-09-04 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2.38 MBPlik pdf
2. SiWZ 10.52 MBPlik pdf
3. Załącznik Nr 1 formularz oferty 53.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 28.50 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 3 35.00 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 4 34.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5 25.50 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 6. 40.50 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 7 34.00 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 8 projekt umowy 114.00 KbPlik doc
11. zał. nr 10-.przedmiar robót 120.83 KbPlik pdf
12. zał. nr 9 -dok. techniczna 11.71 MBPlik rar
13. specyfikacje techniczne 2.38 MBPlik rar
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-08-20 14:52:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-08-21 07:53:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2014-08-21 07:57:59

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik mapa nr 3.pdf
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik mapa nr2.pdf
Więcej >>>
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik mapa nr 1.pdf
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik zal nr 6 -proj. umowy.doc
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik zał. nr 5 ośw. 24.doc
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik zal. nr 4-wykaz robót.doc
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik załącznik nr 3 -ośw. 22.doc
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik załącznik nr 2 -kosztorysy ofertowe.doc
2014-08-12 14:41:26: Dodano plik zal nr 1-formularz oferty.doc
2014-08-12 14:39:32: Dodano plik SIWZ_IFE.II.271.13.2014.pdf
2014-08-12 14:09:42: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

 

Przebudowy i remonty dróg gminnych i wewnętrznych w roku 2014

 Data składania ofert:
2014-08-27 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-08-27 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 1.13 MBPlik pdf
2. SIWZ_IFE.II.271.13.2014 5.95 MBPlik pdf
3. zal nr 1-formularz oferty 36.00 KbPlik doc
4. załącznik nr 2 -kosztorysy ofertowe 121.50 KbPlik doc
5. załącznik nr 3 -ośw. 22 26.50 KbPlik doc
6. zal. nr 4-wykaz robót 30.00 KbPlik doc
7. zał. nr 5 ośw. 24 42.00 KbPlik doc
8. zal nr 6 -proj. umowy 75.50 KbPlik doc
9. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 249.21 KbPlik pdf
10. mapa nr 1 628.90 KbPlik pdf
11. mapa nr2 573.37 KbPlik pdf
12. mapa nr 3 1.13 MBPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-08-12 11:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-08-12 14:07:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2014-08-12 14:41:26

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-08-13 08:55:38: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

 

Pierwszy publiczny przetarg ustny (licytacja) ograniczony - na sprzedaż
dwóch poniżej nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo zagrodowe

Działka 147/2 - o pow. 0,2871 ha obręb Niziny
Działka 147/1 - o pow. 0,3676 ha obręb Niziny


 

 

 Data składania ofert:
2014-08-11 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-08-11 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 503.14 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-08-13 07:40:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-08-13 08:54:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-05-16 13:05:15: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf
 
 
 

Pierwszy publiczny przetarg ustny (licytacja) ograniczony - na sprzedaż
nieruchomości przeznaczonej pod inwestycje
Działka 289/5 - o pow. 5,4500 ha obręb Zadąbrowie

 Data składania ofert:
2014-07-15 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 930.02 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-05-16 08:00:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-05-16 13:04:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-07-14 15:13:57: Dodano plik Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej Nr 2.pdf
2014-07-11 12:22:42: Dodano plik Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.pdf
Więcej >>>
2014-07-10 15:14:20: Dodano plik Informacja o wyborze najkożystniejszej oferty.pdf
2014-07-07 15:07:54: Dodano plik Wyjaśnienie nr 3.pdf
2014-07-04 14:37:57: Dodano plik Wyjaśnienie nr 2.pdf
2014-07-04 14:37:57: Dodano plik Projekt umowy.pdf
2014-07-04 11:26:39: Dodano plik Wyjaśnienie nr 1.pdf
2014-07-04 11:26:39: Dodano plik Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2013.pdf
2014-07-04 11:26:39: Dodano plik Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ l GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku.pdf
2014-07-04 11:26:38: Dodano plik Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH IV kwartału 2013 roku.pdf
2014-07-04 11:26:38: Dodano plik Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013.pdf
2014-07-04 11:26:38: Dodano plik Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013.pdf
2014-07-04 11:26:38: Dodano plik Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014.pdf
2014-07-04 11:26:38: Dodano plik Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014.pdf
2014-07-04 11:26:38: Dodano plik Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH I kwartału 2014 roku.pdf
2014-07-04 11:26:38: Dodano plik Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ l GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku.pdf
2014-07-04 11:26:38: Dodano plik Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2014.pdf
2014-07-01 13:14:40: Dodano plik Uchwała Nr 117 3 72014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.pdf
2014-06-30 14:53:23: Dodano plik Uchwała NrXLIX_333_14 Rady Gminy Orły z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły.pdf
2014-06-30 14:49:33: Dodano plik UCHWAŁA Nr 11_4_2013 z dnia 16 stycznia 2014 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.pdf
2014-06-30 14:49:08: Dodano plik Uchwała Nr11-3-2013 z dnia 23 grudnia 2013 r Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.pdf
2014-06-30 14:48:37: Dodano plik Uchwała Nr 117-36-2014 z dnia 12 lutego 2014 r.Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.pdf
2014-06-30 14:48:12: Dodano plik Uchwała Nr 11-18-2013 z dnia 16 stycznia 2014 r.Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.pdf
2014-06-30 14:47:32: Dodano plik Uchwała Nr 11_19_1_2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.pdf
2014-06-30 14:46:58: Dodano plik Uchwała NrLI-347-14 Rady Gminy Orły z dnia 20 maja 2014r..pdf
2014-06-30 14:45:18: Dodano plik Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 850 000 zł.pdf
2014-06-30 14:43:53: Dodano plik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
2014-06-30 14:42:53: Dodano plik Załącznik Nr 2 ośw. art 24.doc
2014-06-30 14:42:09: Dodano plik Załącznik Nr 3.doc
2014-06-30 14:35:08: Dodano plik Załącznik Nr 1 ośw. art.44.doc
2014-06-30 14:34:27: Dodano plik formularz ofertowy.doc

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 850 000 złData składania ofert:
2014-07-08 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. formularz ofertowy 55.00 KbPlik doc
2. Załącznik nr 1 25.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 3 30.50 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 24.50 KbPlik doc
5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 6.76 MBPlik pdf
6. Ogłoszenie o zamówieniu 1.76 MBPlik pdf
7. Uchwała Nr LI-347-14 Rady Gminy Orły z dnia 20 maja 2014r. 330.69 KbPlik pdf
8. Uchwała Nr 11_19_1_2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 3.16 MBPlik pdf
9. Uchwała Nr 11-18-2013 z dnia 16 stycznia 2014 r.Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 832.92 KbPlik pdf
10. Uchwała Nr 117-36-2014 z dnia 12 lutego 2014 r.Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 1.04 MBPlik pdf
11. Uchwała Nr11-3-2013 z dnia 23 grudnia 2013 r Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 2.07 MBPlik pdf
12. UCHWAŁA Nr 11_4_2013 z dnia 16 stycznia 2014 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 1.68 MBPlik pdf
13. Uchwała NrXLIX_333_14 Rady Gminy Orły z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły 284.86 KbPlik pdf
14. Uchwała Nr 117 3 72014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 989.52 KbPlik pdf
15. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2014 775.97 KbPlik pdf
16. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ l GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku 764.28 KbPlik pdf
17. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH I kwartału 2014 roku 671.07 KbPlik pdf
18. Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 7.90 MBPlik pdf
19. Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 3.84 MBPlik pdf
20. Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 8.86 MBPlik pdf
21. Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 4.23 MBPlik pdf
22. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH IV kwartału 2013 roku 728.85 KbPlik pdf
23. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ l GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku 867.06 KbPlik pdf
24. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2013 563.28 KbPlik pdf
25. Wyjaśnienie nr 1 1.09 MBPlik pdf
26. Projekt umowy 1.64 MBPlik pdf
27. Wyjaśnienie nr 2 166.14 KbPlik pdf
28. Wyjaśnienie nr 3 206.51 KbPlik pdf
29. Informacja o wyborze najkożystniejszej oferty 270.66 KbPlik pdf
30. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej 398.14 KbPlik pdf
31. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej Nr 2 410.20 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-06-30 14:23:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-06-30 14:23:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2014-07-14 15:13:57

Rejestr zmian

 
 
 
Wójt Gminy Orły ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej we wsi Olszynka z przeznaczeniem „na cele
rolnicze bez prawa inwestowania w trwała zabudowę i nasadzenia" stanowiącej własność Gminy
Orły, na podstawie KW nr PR1P00064581/2 oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Olszynka jako część działki Nr 289/2 i działka Nr 268 o pow. 14,27 ha.


Data składania ofert:
2014-06-26 14:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie przetargowe 754.32 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-05-26 08:47:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-05-27 08:48:00

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-06-09 15:18:49: Dodano plik informacja o wyborze najkożystniejszej oferty.pdf
2014-05-29 13:48:08: Dodano plik Wyjasnienie nr 2.pdf
Więcej >>>
2014-05-21 12:44:22: Dodano plik wyjasnienie nr 1.pdf
2014-05-15 18:12:08: Dodano plik Szczególowe Specyfikacje Techniczne.rar
2014-05-15 18:12:05: Dodano plik Przedmiary Robót Place Zabaw.rar
2014-05-15 18:07:05: Dodano plik Dokumentacja Techniczna Plac zabaw Zadąbrowie.rar
2014-05-15 18:07:05: Dodano plik Dokumentacja Techniczna Plac zabaw Orły.rar
2014-05-15 18:07:05: Dodano plik Dokumentacja Techniczna Plac zabaw Niziny.rar
2014-05-15 18:07:05: Dodano plik Dokumentacja Techniczna Plac Zabaw Kaszyce.rar
2014-05-15 17:51:35: Dodano plik Załącznik Nr 7 -grupy kapitalowe.doc
2014-05-15 17:51:35: Dodano plik Załącznik Nr 6 - oswiadczeniw art.24.doc
2014-05-15 17:51:35: Dodano plik Załącznik Nr 5 - wzór umowy.docx
2014-05-15 17:51:35: Dodano plik Załącznik Nr 4 do wykaz osób.docx
2014-05-15 17:51:35: Dodano plik Załącznik Nr 3 wykaz robt budowlanych.docx
2014-05-15 17:51:35: Dodano plik Załącznik Nr 2 - oświadczenie art 22.doc
2014-05-15 17:51:35: Dodano plik Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy.docx
2014-05-15 17:49:29: Dodano plik SIWZ.IFE.II.271.11.2014.pdf
2014-05-15 17:48:36: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowości Kaszyce, Niziny, Orły i Zadąbrowie

 Data składania ofert:
2014-05-30 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-05-30 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2.36 MBPlik pdf
2. SIWZ.IFE.II.271.11.2014 9.93 MBPlik pdf
3. Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy. 17.19 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 - oświadczenie art 22 27.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 3 wykaz robt budowlanych. 12.99 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 4 do wykaz osób. 12.03 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5 - wzór umowy. 26.21 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 6 - oswiadczeniw art.24 40.50 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 7 -grupy kapitalowe 33.50 KbPlik doc
10. Dokumentacja Techniczna Plac Zabaw Kaszyce 6.11 MBPlik rar
11. Dokumentacja Techniczna Plac zabaw Niziny 6.16 MBPlik rar
12. Dokumentacja Techniczna Plac zabaw Orły 5.82 MBPlik rar
13. Dokumentacja Techniczna Plac zabaw Zadąbrowie 5.73 MBPlik rar
14. Przedmiary Robót Place Zabaw 158.27 KbPlik rar
15. Szczególowe Specyfikacje Techniczne 2.80 MBPlik rar
16. Wyjasnienie nr 1 339.43 KbPlik pdf
17. Wyjasnienie nr 2 274.64 KbPlik pdf
18. informacja o wyborze najkożystniejszej oferty 442.50 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-05-15 15:10:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-05-15 17:47:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2014-06-09 15:18:49

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-05-19 15:13:33: Dodano plik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf
2014-04-29 08:12:20: Dodano plik SST.rar
Więcej >>>
2014-04-29 08:12:20: Dodano plik DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.rar
2014-04-29 08:10:56: Dodano plik PRZEDMIARY ROBÓT.rar
2014-04-29 08:10:16: Dodano plik Załącznik Nr 8 projekt umowy.doc
2014-04-29 08:10:16: Dodano plik Załącznik Nr 7.doc
2014-04-29 08:10:16: Dodano plik Załącznik Nr 6..doc
2014-04-29 08:10:16: Dodano plik Załącznik Nr 5.doc
2014-04-29 08:10:16: Dodano plik Załącznik Nr 4.doc
2014-04-29 08:10:16: Dodano plik Załącznik Nr 3.doc
2014-04-29 08:10:16: Dodano plik Załącznik Nr 2.doc
2014-04-29 08:10:16: Dodano plik Załącznik Nr 1 formularz oferty.doc
2014-04-29 08:09:11: Dodano plik SIWZ_IFE.II.271.9.2014.pdf
2014-04-29 08:08:08: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

II przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 116365 R "Zadąbrowie od drogi woj. Kościół" od km 0+450 do km 1+283, dz. Nr 308/3 w miejscowości Zadąbrowie

 

 Data składania ofert:
2014-05-13 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-05-13 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2.63 MBPlik pdf
2. SIWZ_IFE.II.271.9.2014 10.60 MBPlik pdf
3. Załącznik Nr 1 formularz oferty 53.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 29.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 3 35.00 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 4 34.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5 25.00 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 6. 40.50 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 7 34.50 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 8 projekt umowy 114.50 KbPlik doc
11. PRZEDMIARY ROBÓT 142.59 KbPlik rar
12. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 6.56 MBPlik rar
13. SST 2.64 MBPlik rar
14. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 332.80 KbPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-04-28 14:06:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-04-28 15:06:00
Modyfikował(a): Piotr Koszykowski
Data: 2014-05-19 15:13:33

Rejestr zmian


ZMIANY:
2014-03-20 11:35:27: Dodano plik OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

 

Przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej
przeznaczonych na cele rolnicze w miejscowości Olszynka

Działka 241,30, 251/7, 251/34, 300/26 - o pow. 0,86 ha obręb Olszynka

 

 Data składania ofert:
2014-04-22 14:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU 1.79 MBPlik pdf
Autor: UG ORŁY
Data: 2014-03-19 09:55:00
Udostępnił: Piotr Koszykowski
Data: 2014-03-20 11:35:00

Rejestr zmian


Strona:
[1]
2

Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]